Mjóidalur á Laxárdal fremri

Identity area

Type of entity

Corporate body

Authorized form of name

Mjóidalur á Laxárdal fremri

Parallel form(s) of name

Standardized form(s) of name according to other rules

Other form(s) of name

Identifiers for corporate bodies

Description area

Dates of existence

[1300]

History

Eyðijörð

Places

Laxárdalur fremri; Þverárdalur; Geirbjarnargil; Kattarauga; Flóalækur; Smjörskál; Smjörskálalækur; Skyttudalur; Auðólfsstaðir; Auðólfsstaðaskarðsbrún; Æsustaðir; Gautaskál; Oddsá; Skeiðmelur; Gautsdalsá [Fremri Laxá]; Gautsdalur; Víðidalsár; Víðidalur; Víðidalsflói; Reynistaðarafréttur; Mjóadalsskarð; Þröngvidalur; Útburðarskál; Útburðarskálarlækur; Syðra-Horn; Hvammur á Laxárdal fremri; Grákolludalur; Grákolldalslækur; Eyvindastaðaheiði, Bólstaðarhlíð; Möðruvallnaklaustur; Hólkot á Laxárdal fremri;

Legal status

Hjer segja menn, eftir sem finst í gömlum brjefum, að hjer hafi áður hálfkirkja verið, en fyri allra manna minni er húsið af fallið, en þó sjest tóftarrústin enn í dag. Jarðardýrleiki xl € og so tíundast fjórum tíundum. Eigandi að xx € sýslumaðurinn Lauritz Hansson Skefving að Möðruvallnaklaustri.
Eigandi að hinum helmíngnum Halldóra Ellendsdóttir að Bólstaðahlíð. Ábúandi á parti sýslumannsins Óttar Björnsson. Landskuld i C xxx álnir, áður inn til næstu sjö ára i C xx
álnir. Betalast með fimm ríxdölum in specie árlega. Leigukúgildi iiii, áður inn til næstu sjö ára v. Leigur betalast í peníngum uppá landsvísu, ýmist hjer heima eður til landsdrottins.
Kvaðir öngvar.

Ábúandi á xx € Halldóru, Einar Árnason. Landskuld i € ; áður segja menn hún hafi verið i € xx álnir, eftir því sem þeir heyrt hafa. Betalast í landaurum heim til landsdrottins.
Leigukúgildi iiii, inn til næstu fardaga v. Leigur betalast í smjöri heim til landsdrottins. Kvaðir öngvar.
Kvikfje Óttars ii kýr, i kvíga veturgömul, 1 ær, xx sauðir veturgamlir, xx lömb, ii hestar, iiii hross. Fóðrast kann ii kýr, xx ær, xx lömb, i hestur; hestum er burt komið á vetur.
Kvikfje Einars ii kýr, i kálfur, xxx ær, i sauðnr tvævetur, xiii veturgamlir, xviii lömb. i hross, ii únghryssur, i fyl. Fóðrast kann i kýr, i úngneyti, xx ær, xx lömb, i hestur. Afrjett fyri vissan toll brúkar jörðin á Víðidal sem aðrar jarðir á Laxárdal, en áður hefur uppreksturinn brúkast á Eyvindastaðaheiði ut supra.
Torfrista og stúnga bjargleg. Móskurður til eldíngar hefur verið, meinast vera en brúkast ei. Grasatekja lítil og valla teljandi, brúkast því lítt Engjum spilla smálækir, sem bera á þær aur og sand í vatnavöxtum. Hætt er kvikfje fyri holgryfjulækjum, og verður oft mein að. Kirkjuvegur lángur og erfiður mjög, einkanlega á vetur. Hætt er fjósinu fyri bæjarlæknum, þegar snjó leggur fyri rásina og stíflar lækinn, so hann hleypur stundum í hlöðuna og spillir heyinu, sje ei með góðri gætni við varðað.

Hoolkot. Eyðihjáleiga bygð í heimalandi fyri manna minni, hefur í auðn verið í næstu þrjátíu ár eður lengur. En enginn hjer nálægur kann að undirrjetta, með hvað hárri landskuld
eður mörgum kúgildum þessi hjáleiga bygðist, og ekki hvað þar kunni að fóðrast. Ekki má hjer aftur hyggja, því túnstæði er mjög lítið og slægjuland ekkert nálægt. Heimajörðin
brúkar þetta land til beitar.

Functions, occupations and activities

Mandates/sources of authority

Internal structures/genealogy

1895-1922- Guðmundur Erlendsson 14. nóvember 1847 - 2. mars 1922 Var í Tungunesi, Svínavatnssókn, Hún. 1860. Bóndi og hreppstjóri á Æsustöðum í Langadal frá 1877-1895 og í Mjóadal í Bólstaðarhlíð frá 1895 til æviloka. Hreppstjóri frá 1899 til æviloka. Kona hans; Ingibjörg Guðrún Sigurðardóttir 11. júlí 1848 - 6. mars 1922 Var á Reykjum, Þingeyrarsókn, Hún. 1860. Húsmóðir á Æsustöðum.

<1910 og 1920- Stefán Sigurðsson 7. apríl 1879 - 30. ágúst 1971 Barn í Vatnsskarði á Skörðum, Skag. 1880. Hreppstjóri og bóndi í Gili í Bergstaðasókn, A-Hún. 1930. Bóndi í Mjóadal, A-Hún., síðar hreppstjóri á Gili í Svartárdal. Var á Sunnuhvol, Blönduóshr., A-Hún. 1957. Síðast bús. í Blönduóshreppi. Kona hans; Elísabet Guðmundsdóttir 8. mars 1884 - 7. júlí 1969 Húsfreyja í Gili í Bergstaðasókn, A-Hún. 1930. Var á Sunnuhvol í Blönduóshr., A-Hún. 1957. Síðast bús. í Blönduóshreppi.

1930- Pétur Hafsteinn Björnsson f. 15. mars 1907 - 19. janúar 1997. Bóndi í Mjóadal, Bergstaðasókn, A-Hún. 1930. Var á Móbergi, Engihlíðarhr., A-Hún. 1957. Síðast bús. í Engihlíðarhreppi 1994. Ókv.

Guðlaugur Guðmundsson Pétursson 15. des. 1913 - 11. maí 1987. Bakaralærlingur á Akureyri 1930. Bóndi í Mörk og Mjóadal í Laxárdal, A-Hún., síðar verslunarmaður í Hafnarfirði og Reykjavík. Síðast bús. í Reykjavík.Soffía Ólafsdóttir 29. ágúst 1917 - 30. ágúst 1985 Var á Hóli, Bergstaðasókn, A-Hún. 1930. Var á Æsustöðum, Bólstaðarhlíðarhr., A-Hún. 1957. Húsfreyja í Mörk og Mjóadal, síðar afgreiðslumaður í Reykjavík. Síðast bús. í Reykjavík.

General context

Landamerkjaskrá fyrir Mjóadal á Laxárdal fremri í Bólstaðarhlíðarhreppi.

Að sunnan, milli Mjóadals og Þverárdals, er Geirbjarnargil, og úr því gamall farvegur í syðsta Kattarauga í Flóalæk, þaðan ræður nefndur lækur merkjum, þar til Smjörskálalækur fellur í hann, ræður svo síðan nefndur lækur merkjalínu milli Mjóadals og Skyttudals, í vestur-fjallshlíð Laxárdals. Frá upptökum hans í Smjörskál gildir bein stefna vestur á mitt fjallið, þaðan skilur bein stefna til norðurs á Auðólfsstaðaskarðsbrún Mjóadals og Æsustaðalönd. Af tjeðri skarðsbrún, þar sem hún er hæst, ræður merkjum milli Mjóadals og Auðólfsstaða, bein stefna neðan til um Gautaskálar í vestari endann á Skeiðmel við Gautsdalsá [Fremri Laxá], þaðan skilur áin milli Gautsdals og Mjóadals, þar til Oddsá fellur í hana, því næst ræður merkjum milli Hvamms og Mjóadals Oddsá upp að fjallsbrún, þaðan bein stefna um Syðra-Horn austur yfir fjall í Grákolludal, og Grákolldalslækur til Víðidalsár. Ræður svo merkjum millum Mjóadals og Reynistaðarafrjettar Víðidalsá allt að upptökum hennar fyrir sunnan Mjóadalsskarð, þaðan bein stefna suður yfir Víðidalsflóa til uppsprettu lækjar þess, er fellur til suðurs í Þröngvadal. Með framhaldandi stefnu til suðurs ræður tjeður lækur merkjum þartil Útburðarskálarlækur fellur í hann, Síðan sem landamerki að Útburðarskál, þaðan bein stefna vestur yfir fjall að Geirbjarnargili.

Mjóadal, 1. ágúst 1882.
Jóh. Fr. Sigvaldason, eigandi Mjóadals

Ofanskráðri landamerkjaskrá erum við undirritaðir eigendur og umráðamenn aðliggjandi jarða að öllu leyti samþykkir:
G. Erlendsson.
J. Sigurðsson.
G. Klemensson.
Pálmi Sigurðsson.
Gísli Bjarnason. Jón. Þórðarson.

Lesið upp á manntalsþingi að Bókstaðarhlíð, hinn 19. maí 1890, og innfært í landamerkjabók Húnavatnssýslu, No. 143, fol. 74b.

Relationships area

Related entity

Anna Björnsdóttir (1909-2001) Skriðulandi (20.12.1909 - 18.6.2001)

Identifier of related entity

HAH02312

Category of relationship

hierarchical

Dates of relationship

Description of relationship

ráðskona þar

Related entity

Björg Sveinsdóttir (1897-1990) frá Mjóadal (17.12.1897 - 4.9.1990)

Identifier of related entity

HAH02757

Category of relationship

associative

Dates of relationship

17.12.1897

Description of relationship

fædd þar

Related entity

Ingibjörg Guðmundsdóttir (1887-1974) frá Mjóadal (15.5.1887 - 18.6.1974)

Identifier of related entity

HAH09148

Category of relationship

associative

Dates of relationship

1895

Description of relationship

barn þar frá 1895

Related entity

Kristín Guðmundsdóttir (1894-1983) Núpsöxl (27.11.1894 - 3.5.1983)

Identifier of related entity

HAH07405

Category of relationship

associative

Dates of relationship

28.11.1894

Description of relationship

Barn þar, borin þangað í fóstur til afa síns og ömmu sólarhrings gömul

Related entity

Björg Jóhannsdóttir (1868-1954) Köldukinn (15.6.1868 - 14.2.1954)

Identifier of related entity

HAH02728

Category of relationship

associative

Dates of relationship

15.3.1868

Description of relationship

fædd þar

Related entity

Laxárdalur fremri (874 -)

Identifier of related entity

HAH00694

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

Related entity

Laxá í Refasveit (Ytri Laxá) (874 -)

Identifier of related entity

HAH00368

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

Laxá rennur í gegnum brunninn á Mjóadalsseli

Related entity

Anna Jóhannsdóttir (1861-1948) Mánaskál (8.5.1861 - 5.9.1948)

Identifier of related entity

HAH02359

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

barn þar

Related entity

Þórður Ingvarsson (1865-1927) söðlasmiður Húsavík ov (16.7.1865 - 1.11.1927)

Identifier of related entity

HAH07083

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

Lausamaður þar 1888

Related entity

Ólafur Pétur Bjarnason (1867-1953) frá Stafni, lausamaður Akri 1930 og Mjóadal (21.6.1867 - 6.10.1953)

Identifier of related entity

HAH05838

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

lausamaður þar

Related entity

Steingrímur Björnsson (1913-2002) Blönduósi (30.6.1913 - 21.5.2002)

Identifier of related entity

HAH02036

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

var þar 1930

Related entity

Ingibjörg Stefánsdóttir (1907-1997) Fornastöðum (8.5.1907 - 11.4.1997)

Identifier of related entity

HAH01504

Category of relationship

associative

Dates of relationship

8.5.1907

Description of relationship

fædd þar

Related entity

Jakob Árnason (1842-1917) Stóru-Giljá (27.4.1842 - 1917)

Identifier of related entity

HAH05227

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

vinnumaður þar

Related entity

Þverárdalur á Laxárdal fremri ([1300])

Identifier of related entity

HAH00179

Category of relationship

associative

Dates of relationship

19.5.1890

Description of relationship

sameiginleg landamörk.

Related entity

Auðólfsstaðir í Langadal ([900])

Identifier of related entity

HAH00150

Category of relationship

associative

Dates of relationship

19.5.1890

Description of relationship

sameiginleg landamörk.

Related entity

Gautsdalur í Bólstaðarhlíðarhreppi ((1950))

Identifier of related entity

HAH00162

Category of relationship

associative

Dates of relationship

19.5.1890

Description of relationship

sameiginleg landamörk.

Related entity

Æsustaðir í Langadal ((1950))

Identifier of related entity

HAH00180

Category of relationship

associative

Dates of relationship

20.5.1891

Description of relationship

Sameiginlega Landamörk

Related entity

Mjóadalsrétt á Laxárdal fremri (1910 -)

Identifier of related entity

HAH00373

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

Related entity

Núpsöxl á Laxárdal fremri ((1930))

Identifier of related entity

HAH00515

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

Related entity

Halldór Jóhannsson (1877-1933) frá Mjóadal (16.6.1877 - 2.2.1933)

Identifier of related entity

HAH04665

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

barn þar

Related entity

Frímann Björnsson (1847-1935) Hvammi (21.10.1847 - 26.8.1935)

Identifier of related entity

HAH05092

Category of relationship

associative

Dates of relationship

21.10.1847

Description of relationship

Fæddur þar

Related entity

Konkordía Steinsdóttir (1864-1931) Mýrarkoti á Laxárdal fremri og Kistu Blönduósi (11.9.1864 - 14.3.1941)

Identifier of related entity

HAH06592

Category of relationship

associative

Type of relationship

Dates of relationship

Description of relationship

Foreldrar hennar voru þar í mt 1860. gæti verið fædd þar

Related entity

Ingibjörg Guðrún Sigurðardóttir (1848-1922) Mjóadal (11.7.1848 - 6.3.1922)

Identifier of related entity

HAH07240

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Ingibjörg Guðrún Sigurðardóttir (1848-1922) Mjóadal

controls

Mjóidalur á Laxárdal fremri

Dates of relationship

1895-1922

Description of relationship

Húsfreyja þar

Related entity

Einar Björnsson (1908-1992) Móbergi (31.7.1908 - 24.2.1992)

Identifier of related entity

HAH01180

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Einar Björnsson (1908-1992) Móbergi

controls

Mjóidalur á Laxárdal fremri

Dates of relationship

Description of relationship

bóndi þar

Related entity

Ingibjörg Jónsdóttir (1863-1964) Blöndudalshólum (15.8.1863 - 3.6.1944.)

Identifier of related entity

HAH07385

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Ingibjörg Jónsdóttir (1863-1964) Blöndudalshólum

controls

Mjóidalur á Laxárdal fremri

Dates of relationship

Description of relationship

Húsfreyja þar

Related entity

Guðrún Jónsdóttir (1836-1910) Mjóadal á Laxárdal fremri (30.12.1863 - 9.2.1910)

Identifier of related entity

HAH04365

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Guðrún Jónsdóttir (1836-1910) Mjóadal á Laxárdal fremri

controls

Mjóidalur á Laxárdal fremri

Dates of relationship

Description of relationship

Húsfreyja þar

Related entity

Jóhann Frímann Sigvaldason (1833-1903) Mjóadal á Laxárdal fremri (22.9.1833 - 3.11.1903)

Identifier of related entity

HAH05304

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Dates of relationship

Description of relationship

Húsbóndi þar

Related entity

Pétur Björnsson (1907-1997) Bóndi í Mjóadal (15.3.1907 - 19.1.1997)

Identifier of related entity

HAH09152

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Pétur Björnsson (1907-1997) Bóndi í Mjóadal

controls

Mjóidalur á Laxárdal fremri

Dates of relationship

Description of relationship

Húsbóndi þar

Related entity

Sigurbjörg Pétursdóttir (1870-1950) Ytra-Tungukoti (9.5.1870 - 23.2.1950)

Identifier of related entity

HAH09160

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Sigurbjörg Pétursdóttir (1870-1950) Ytra-Tungukoti

controls

Mjóidalur á Laxárdal fremri

Dates of relationship

Description of relationship

Ráðskona þar 1930

Related entity

Sigurjón Jóhannsson (1873-1961) Blöndudalshólum (6.10.1873 - 4.8.1961)

Identifier of related entity

HAH06250

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Sigurjón Jóhannsson (1873-1961) Blöndudalshólum

controls

Mjóidalur á Laxárdal fremri

Dates of relationship

Description of relationship

bóndi þar

Related entity

Bólstaðarhlíð ([900])

Identifier of related entity

HAH00148

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Bólstaðarhlíð

is the owner of

Mjóidalur á Laxárdal fremri

Dates of relationship

Description of relationship

Eigandi að helmíngi jarðarinnar í byrjun 18.aldar; Halldóra Ellendsdóttir að Bólstaðahlíð.

Related entity

Elísabet Guðmundsdóttir (1884-1969) Gili (8.3.1884 - 7.7.1969)

Identifier of related entity

HAH03251

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Elísabet Guðmundsdóttir (1884-1969) Gili

controls

Mjóidalur á Laxárdal fremri

Dates of relationship

um1910

Description of relationship

1910 og 1920

Related entity

Guðmundur Erlendsson (1847-1922) Mjóadal (14.11.1847 - 2.3.1922)

Identifier of related entity

HAH03999

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Guðmundur Erlendsson (1847-1922) Mjóadal

controls

Mjóidalur á Laxárdal fremri

Dates of relationship

1895

Description of relationship

1895-1922

Access points area

Subject access points

Place access points

Occupations

Control area

Authority record identifier

HAH00158

Institution identifier

IS HAH-Bæ

Rules and/or conventions used

Status

Final

Level of detail

Full

Dates of creation, revision and deletion

GPJ 3.4.2019

Language(s)

  • Icelandic

Script(s)

Sources

Guðmundur Paul
Jarðabók Páls Vidalín 1708. Bls 384
file:///C:/Users/Notandi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/TYHI81U1/H%C3%BAnavatnss%C3%BDsla.pdf
Landamerkjabók Húnavatnssýslu, No. 143, fol. 74b.

Maintenance notes

  • Clipboard

  • Export

  • EAC

Related subjects

Related places