Æsustaðir í Langadal

Identity area

Type of entity

Corporate body

Authorized form of name

Æsustaðir í Langadal

Parallel form(s) of name

Standardized form(s) of name according to other rules

Other form(s) of name

Identifiers for corporate bodies

Description area

Dates of existence

(1950)

History

Þar var áður prestsetur frá 1926-1952, en jörðin varð bóndaeign 1963. Bærinn, hinn fremsti í Langadal, stendur við Norðurlandsveg, í hólóttutúni norðan Æsustaðaskriðu. Fjallið rís upp frá túninu, grösugt og jarðsælt. Sandeyrar á bökkum Blöndu eru einnig ræktaðar sem tún. Á Laxárdal, austur frá Auðólfsstaðaskarði, er Mjóidalur, landkostajörð með allstóru túni, í eigu bóndans á Æsustöðum og nytjað af honum. Þar var skilarétt til ársins 1956. Íbúðarhús byggt 1929, 440 m3. Fjós fyrir 10 gripi. Fjárhús yfir 300 fjár. Hlöður 830 m3. Tún 32 ha. Veiðiréttur í Blanda og Auðólfsstaðaá.

Places

Bólstaðarhlíðarhreppur; Langidalur; Norðurlandsvegur; Æsustaðaskriða; Blanda; Auðólfsstaðaá; Laxárdalur fremri; Auðólfsstaðaskarð; Mjóidalur; Skerpill; Skriðuhnjúkur; Skyttudalur; Rauðahnjúkur; Háaöxl; Sjónarhóll [hár melhóll í Skarðsmunnanum]; Melshorn; Auðólfsstaðaárgil; Bólstaðarhlíð;

Legal status

Jarðardýrleiki xxx € og so tíundast fjórum tíundum. Eigandi þeir bræður Benedicht og Árni þorsteinssynir að Bólstaðahlíð að sínum helmíngi hvor þeirra, og hafa eignast hana að erfð eftir sinn bróður sál. Jón Þorsteinsson síðan 1702. Ábúandinn Jón Jónsson.
Landskuld i € lx álnir. Betalast með óáskildum aurum, eður afþjenar stundum landskuldina með sendiferðum eður annari greiðasemi. Leigukúgildi v. Leigur betalast í smjöri eður landaurum heim til landsdrottins, Kvaðir öngvar.
Kvikfje iiii kýr, i kvíga að fyrsta kálfi, i naut veturgamalt, xxxvi ær, ii sauðir tvævetrir og eldri, vi sauðir veturgamlir óvísir, xxx lömb, iiii hestar, i hross, i únghryssa, i fyl. Fóðrast kann iii kýr, xl ær, xx lömb, hestum vogað einúngis á útigáng og stundum burt komið, Afrjett ut supra. Torfrista og stúnga grýtt og sendin, brúkast þó. Túninu spillir Blanda í vatnagángi, sem ber á völlinn leir og sand og grandar víða grasrótinni með jakaburði. Enginu spilla smálækir sem bera í vatnagángi grjót og sand í slægjulandið til stórskaða, og sumpart hefur Blanda
eyðilagt mikinn part engjanna með grjóts og sands áburði. Kirkjuvegur erfiður á vetur yfir bratta fjallshlíð, sem jafnlega leggur í svell og harðfenni. Hreppamannaflutningur á vetur yfir sömu fjallshlíð mjög erfiður.

Girðíngar eru hjer í landinu, þar sem nú er stekkur frá jörðunni. Þar meina menn að áður hafi bygð verið en enginn veit hvað þetta muni hafa heitið eður kallað verið, og enginn veit að þar hafi nokkurn tíma bygð verið, nema hvað ráða er eftir því að sjást garðaleifar og tóftarústir.

Functions, occupations and activities

Mandates/sources of authority

Örnefnaskrá;
Kvíagrund; Kvíar; Leynir; Tvídægra; Paradís; Æsuhóll; Skiphóll; Eyrar; Syðritjörn; Syðribjarnarbakki; Stokkur; Flói; Ytritjörn; Ytritjarnarbakki; Ytritjarnarflói; Skriða; Krókar; Horn [flt]; Blettir; Melshorn; Ysti-Bolli; Mið-Bolli; Syðsti-Bolli; Sjónarhóll; Skarðsbrún; Hlíð; Ystalaut; Miðlaut; Syðstalaut; Breið; Bleikáluhólar; Bleikáluhólagil; Stóragrund; Litlagrund; Mýri; Bæjarlaut; Helgulaut [Ljúflingslaut]; Lýskalaut; Melar; Katlamelar; Neðrikatlabrún; Girðir; Skriðugil; Skriðulækur; Skriðugrund; Hvarf; Eyri; Lækur; Jarðföll; Breið; Bakkar; Svellamýri; Langihryggur; Skerpill; Sandar; Rauðihnjúkur; Skriðuhnjúkur; Lækir; Moldbrekkumelar; Selbreiðabrún; Selbreiðar; Rauðahnjúksskál; Selfell; Selbreiðahorn; Smjörskál; Smjörskálargata; Skriðugilsbotn; Flá; Flatafjall; Kerlingadalsbrún; Kerlingadalur; Rauðisandur; Efrikatlar; Klettagata; Efrikatlabrún; Klettar; Neðrikatlabrekka; Brún; Botn; Neðriflatir; Efriflatir; Háfjall; Dragadalsbrún; Dagmálaskálabrún; Dagmálaskál; Háaöxl; Sker; Blóti; Blótavað; austari Hestavígshólmi; Strengjavað; Tryppavað; Vargeyjavað; Vargey; Sýki; Sandur; Hólmi; Ármót; Selbreiðamelar; Selbreiðabrún; Dauðsmannspollur:

Internal structures/genealogy

Ábúendur;

1877-1895- Guðmundur Erlendsson 14. nóvember 1847 - 2. mars 1922 Var í Tungunesi, Svínavatnssókn, Hún. 1860. Bóndi og hreppstjóri á Æsustöðum í Langadal frá 1877-1895 og í Mjóadal í Bólstaðarhlíð frá 1895 til æviloka. Hreppstjóri frá 1899 til æviloka. Kona hans; Ingibjörg Guðrún Sigurðardóttir 11. júlí 1848 - 6. mars 1922 Var á Reykjum, Þingeyrarsókn, Hún. 1860. Húsmóðir á Æsustöðum.

1901 og 1910- Pálmi Sigurðsson 19. september 1852 - 12. maí 1914 Bóndi á Æsustöðum. Kona hans; Sigríður Gísladóttir 25. september 1853 - 28. júní 1940 Húsfreyja á Æsustöðum
Zophonías Einarsson 16. mars 1877 - 16. mars 1906. Bóndi á Æsustöðum í Langadal, A-Hún. Söðlari á Æsustöðum, Hún. Var í Minnaholti, Stórholtssókn, Skag. 1880. Kona hans; Guðrún Solveig Pálmadóttir 4. jan. 1878 - 26. júlí 1960. Húsfreyja á Æsustöðum í Langadal, A-Hún. Var á Bjarnastöðum, Þingeyrasókn, A-Hún. 1930. Var á Bjarnastöðum, Sveinsstaðahr., A-Hún. 1957. Þórðarhúsi 1941

1920-1926- Guðrún og seinni maður hennar; Benedikt Benjamínsson 17. maí 1878 - 5. nóv. 1953. Verkamaður í Þórðarhúsi á Blönduósi. Verkamaður á Alviðru, Kotstrandarsókn, Árn. 1930. Þau skildu.

1926-1952- Gunnar Árnason 13. júní 1901 - 31. júlí 1985. Prestur og bóndi á Æsustöðum í Langadal, A-Hún., síðar í Bústaða- og Kópavogsprestköllum, síðast bús. í Reykjavík. Bóndi og prestur á Æsustöðum, Bergstaðasókn, A-Hún. 1930. Kona hans; Sigríður Stefánsdóttir 27. nóv. 1903 - 26. okt. 1970. Húsfreyja á Æsustöðum, Bergstaðasókn, A-Hún. 1930.

Gunnar Árnason 24. okt. 1883 - 22. mars 1969. Bóndi í Garði í Fnjóskadal, Skáldstöðum í Eyjafirði, Refsstöðum í Laxárdal, Hún., og Æsustöðum í Langadal en lengst í Þverárdal í Bólstaðarhlíðarhreppi. Bóndi í Þverárdal 1930. Síðast bús. á Akureyri. Kona hans; Ísgerður Pálsdóttir 1. des. 1885 - 24. nóv. 1971. Húsfreyja í Garði í Fnjóskadal, á Skáldstöðum í Eyjafirði, Þverárdal í Bólstaðarhlíðarhreppi og víðar.

1963-1994- Sverrir Haraldsson 6. jan. 1928 - 24. okt. 2002. Var í Gautsdal, Bólstaðarhlíðarhr., A-Hún. 1957. Síðast bús. í Bólstaðarhlíðarhreppi. Fósturbörn skv. Thorarens.: Magnús Erlendur Baldursson, f. 5.4.1954 og Ingibjörg Sigurðardóttir, f. 4.4.1959. Kona hans; Jóhanna Ásta Þórarinsdóttir 10. jan. 1934. Var í Neðsta Bæ, Vindhælishr., A-Hún. 1957.

General context

Landamerkjaskrá fyrir jörðinni Æsustöðum í Bólstaðarhlíðarhreppi.

Að sunnan, milli Æsustaða og Bólstaðarhlíðar, ræður merkjum bein lína úr Blöndu í hrygg í Skriðunni er Skerpill heitir, sem liggur upp undir þann litla Skriðuhnjúk, sem næstur er fyrir norðan Rauðahnjúk, þaðan eru merki þvert austur á háfjall, allt að Skyttudalslandi, síðan liggur merkjalínan norður eptir háfjallinu, gengt Mjóadalslandi, allt norður í Háuöxl á fjallsbrúninni. Úr Háuöxl bein stefna í Sjónarhól (-hár melhóll í Skarðsmunnanum-), þaðan bein lína í Melshornið fyrir neðan Auðólfsstaðaárgilið, og úr því rjettlínis í vörðu við Blöndu. Þess skal getið, að fyrir rúmum þrjátíu árum síðan braut Blanda sig gegn um Æsustaðaengi, og skar þannig af því stóran grashólma, sem síðan liggur fyrir vestan meginána og er því merki til suðurs í vörðu vestanvert á hólma þessum, en þá honum sleppur ræður Blanda merkjum allt að fyrst greindum örnefnum

Æsustöðum, 9. maí 1891.
Guðmundur Erlendsson eigandi jarðarinnar.

Ofanritaðri landamerkjaskrá erum vjer undirritaðir eigendur næst liggjandi jarða að öllu leyti samþykkir:
Jón Þórðarson vegna Auðólfsstaða.
Jóh. Fr. Sigvaldason vegna Mjóadals.
Guðm. Klemensson vegna Bólstaðarhlíðar og Skyttudals.

Lesið upp á manntalsþingi að Bólstaðarhlíð, hinn 20. maí 1891, og innfært í landamerkjabók Húnavatnssýslu, No. 224, fol. 116b.

Relationships area

Related entity

Benedikt Benjamínsson (1878-1953) Þórðarhús (17.5.1878 - 5.11.1953)

Identifier of related entity

HAH02561

Category of relationship

hierarchical

Dates of relationship

um1920

Description of relationship

um1920 - 1926

Related entity

Ingibjörg Gunnarsdóttir (1924-2015) Þverárdal, A-Hún (11.10.1924 - 5.5.2015)

Identifier of related entity

HAH07974

Category of relationship

associative

Dates of relationship

11.10.1924

Description of relationship

fædd þar

Related entity

Ingibjörg Guðmundsdóttir (1887-1974) frá Mjóadal (15.5.1887 - 18.6.1974)

Identifier of related entity

HAH09148

Category of relationship

associative

Dates of relationship

15.5.1887

Description of relationship

fædd þar

Related entity

Mjóidalur á Laxárdal fremri ([1300])

Identifier of related entity

HAH00158

Category of relationship

associative

Dates of relationship

20.5.1891

Description of relationship

Sameiginlega Landamörk

Related entity

Sigurður Guðmundsson (1878-1949) skólameistari Akureyri (3.9.1878 - 10.11.1949)

Identifier of related entity

HAH06788

Category of relationship

associative

Dates of relationship

3.9.1878

Description of relationship

fæddur þar

Related entity

Björg Steinsdóttir (1863-1894) Grundarkoti og Æsustöðum í Langadal (29.4.1863 - 17.5.1894)

Identifier of related entity

HAH02755

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

vinnukona þar 1890

Related entity

Anna Sigurðardóttir (1956) Efri-Mýrum (17.9.1956 -)

Identifier of related entity

HAH05172

Category of relationship

associative

Dates of relationship

17.9.1956

Description of relationship

fædd þar

Related entity

Hjálmar Sigurðsson (1873-1949) Stafni (31.1.1873 - 31.5.1949)

Identifier of related entity

HAH04985

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

Gæti verið fæddur þar

Related entity

Jón Pálmason (1876-1929) Pálmalundi (6.1.1876 - 2.12.1929)

Identifier of related entity

HAH04916

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

barn þar

Related entity

Bólstaðarhlíðarhreppur ((1000-2019))

Identifier of related entity

HAH00427

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

Related entity

Bólstaðarhlíð ([900])

Identifier of related entity

HAH00148

Category of relationship

associative

Dates of relationship

20.5.1891

Description of relationship

Sameiginlega Landamörk. Eigandi þeir bræður Benedicht og Árni þorsteinssynir að Bólstaðahlíð að sínum helmíngi hvor þeirra, og hafa eignast hana að erfð eftir sinn bróður sál. Jón Þorsteinsson síðan 1702.

Related entity

Langidalur ((1950))

Identifier of related entity

HAH00364

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

Related entity

Laxárdalur fremri (874 -)

Identifier of related entity

HAH00694

Category of relationship

associative

Dates of relationship

20.5.1891

Description of relationship

Sameiginlega Landamörk

Related entity

Auðólfsstaðir í Langadal ([900])

Identifier of related entity

HAH00150

Category of relationship

associative

Dates of relationship

20.5.1891

Description of relationship

Sameiginlega Landamörk

Related entity

Margrét Þorsteinsdóttir (1836-1893) Skeggstöðum Svartárdal (16.5.1836 - 21.9.1893)

Identifier of related entity

HAH06571

Category of relationship

associative

Type of relationship

Margrét Þorsteinsdóttir (1836-1893) Skeggstöðum Svartárdal

is the associate of

Æsustaðir í Langadal

Dates of relationship

16.5.1835

Description of relationship

Fædd þar

Related entity

Halldóra Sigurðardóttir (1863-1896) Æsustöðum. Kaupmannahöfn og Enni (18.9.1863 - 14.11.1896)

Identifier of related entity

HAH06704

Category of relationship

associative

Type of relationship

Dates of relationship

Description of relationship

tökubarn þar 1870

Related entity

Pálmi Zóphoníasson (1904-1971 Bjarnastöðum (28.1.1904 - 28.8.1971)

Identifier of related entity

HAH07444

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Pálmi Zóphoníasson (1904-1971 Bjarnastöðum

controls

Æsustaðir í Langadal

Dates of relationship

28.1.1904

Description of relationship

fæddur þar

Related entity

Sigurbjörg Vilhjálmsdóttir (1892-1934) ljósmóðir Bergsstöðum (12þ7þ1892 - 10.7.1934)

Identifier of related entity

HAH09529

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Dates of relationship

Description of relationship

Húsfreyja þar 1916

Related entity

Gísli Hjálmarsson (1844-1898) Æsustöðum og Þverárdal (21.2.1844 - 7.5.1898)

Identifier of related entity

HAH03751

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Dates of relationship

Description of relationship

bóndi þar

Related entity

Sigurður Sigurðsson (1829-1897) Skeggstöðum Svartárdal (3.7.1829 - 2.5.1897)

Identifier of related entity

HAH07472

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Dates of relationship

Description of relationship

Húsbóndi þar 1870

Related entity

Ingibjörg Guðrún Sigurðardóttir (1848-1922) Mjóadal (11.7.1848 - 6.3.1922)

Identifier of related entity

HAH07240

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Dates of relationship

Description of relationship

Húsfreyja þar

Related entity

Sverrir Haraldsson (1928-2002) Æsustöðum (6.1.1928 - 24.10.2002)

Identifier of related entity

HAH02071

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Sverrir Haraldsson (1928-2002) Æsustöðum

controls

Æsustaðir í Langadal

Dates of relationship

1963

Description of relationship

1963-1994

Related entity

Guðmundur Erlendsson (1847-1922) Mjóadal (14.11.1847 - 2.3.1922)

Identifier of related entity

HAH03999

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Guðmundur Erlendsson (1847-1922) Mjóadal

controls

Æsustaðir í Langadal

Dates of relationship

1877

Description of relationship

1877-1895

Related entity

Guðrún Pálmadóttir (1878-1960) Æsustöðum (4.1.1878 - 26.7.1960)

Identifier of related entity

HAH04463

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Guðrún Pálmadóttir (1878-1960) Æsustöðum

controls

Æsustaðir í Langadal

Dates of relationship

um1920

Description of relationship

um1920 - 1926

Related entity

Gunnar Árnason (1901-1985) prestur Æsustöðum (13.6.1901 - 31.7.1985)

Identifier of related entity

HAH04506

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Gunnar Árnason (1901-1985) prestur Æsustöðum

controls

Æsustaðir í Langadal

Dates of relationship

1926

Description of relationship

1926-1952

Related entity

Gunnar Árnason (1883-1969) Æsustöðum (24.10.1883 - 22.3.1969)

Identifier of related entity

HAH04505

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Gunnar Árnason (1883-1969) Æsustöðum

controls

Æsustaðir í Langadal

Dates of relationship

Description of relationship

Access points area

Subject access points

Place access points

Occupations

Control area

Authority record identifier

HAH00180

Institution identifier

IS HAH-Bæ

Rules and/or conventions used

Status

Final

Level of detail

Full

Dates of creation, revision and deletion

GPJ 3.4.2019

Language(s)

  • Icelandic

Script(s)

Sources

Guðmundur Paul
Jarðabók Páls Vidalín 1708. Bls 391
file:///C:/Users/Notandi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/TYHI81U1/H%C3%BAnavatnss%C3%BDsla.pdf
Landamerkjabók Húnavatnssýslu, No. 224, fol. 116b.
Húnaþing II bls 178

Maintenance notes

  • Clipboard

  • Export

  • EAC

Related subjects

Related places