Fjósar í Svartárdal

Identity area

Type of entity

Corporate body

Authorized form of name

Fjósar í Svartárdal

Parallel form(s) of name

Standardized form(s) of name according to other rules

Other form(s) of name

Identifiers for corporate bodies

Description area

Dates of existence

[1500]

History

Fyrir framan Fjós þrengist dalurinn og liggur vegurinn allhátt í hlíðinni yfir svonefnt Fjósaklif. Þar er flughengi niður í á, þar sem brattast er. Beint á móti Fjósaklifi eru Skeggsstaðir vestan árinnar. Þar bjuggu um miðja 18. öld hjónin Jón Jónsson (d. um 1785) og Björg Jónsdóttir. Þau áttu 14 börn og náðu 8 þeirra áttræðisaldri. Systkin þessi bjuggu á ýmsum jörðum í nágrenninu og er Skeggsstaðaætt mjög útbreidd um austurhreppa sýslunnar, Skagafjörð og víðar, svo víða, að jafnvel er talið að Ronald Reagan, fyrrum forseti Bandaríkja Norður-Ameríku, sé af Skeggsstaðaætt. Eftir miðja síðustu öld bjó á Skeggsstöðum Brynjólfur Brynjólfsson er síðar flutti til Vesturheims og dó þar háaldraður 1917. Sonur hans, Magnús Brynjólfsson ríkissaksóknari fyrir Pembina County í Norður-Dakota, var fyrsti Íslendingurinn, sem tók próf í lögum vestan hafs (d. 1911).

Fjósar eru í eigu Skógræktarsjóðs Austur Húnavatnssýslu og hefur verið í eyði frá 1970. Skógræktarhólf er í brekkunum neðan brúna. Landsnytjar eru lánaðar. Bærinn stendur í barði undir brattri hólbrekku, skammt norðan Fjósaklifs. Túnstæði er mjög takmarkað niðri í dalnum, en landkostir til fjalls. Voru um skeið beitarhús með nokkru túni ofan brúna, en jörðin á land um Fjósafjall til Arnarvatns og töluvert norður fyrir þjóðveg á Vatnsskarði. Fjárhús byggt 1951 221 m3. Fjós fyrir 18 gripi. Hlöður 440 m3. Geymslur 132 m3. Veiðiréttur í Svartá.

Places

Svartárdalur; Bólstaðarhlíðarhreppur; Fjósaklif; Skeggsstaðir; Fjósafjall; Arnarvatn; Vatnsskarð; Gil; Selhagi; Gilslækur; Skarðshlíðarhali; Vatnshlíðarhnjúkur; Kálfatjörn; Arnavatnslækur; Eiríksstaðakot; Gilsmerki: Svartá; Geitaskarð; Bólstaðarhlíð;

Legal status

Fiósar, eyðijörð og hefur í eyði legið síðan í næstu fardögum [fimmtudagur í 7. viku sumars, 31.5.1708]. Jarðardýrleiki xx € og so tiundast fjórum tíundum. Eigandinn Halldóra Ellendsdóttir að Bólstaðahlíð, og hefur eignast hana að kaupi sínu síðan Anno 1700, af Halldóri sál. Jónssyni sem bjó á Skarði í Lángadal. Landskuld i € xl álnir inntil næstu fardaga. Betalaðist í landaurum heim til landsdrottins eður og stundum nokkuð í fiskatali í kaupstað. Leigukúgildi iiii seinast jörðin bygðist Leigur betöluðust í smjöri heim til landsdrottins.
Kvaðir öngvar. Fóðrast kann ii kýr, i úngneyti, xx lömb; öðru kvikfje, sem var á jörðunni, vogaði bóndinn einúngis á útigáng. Afrjett ut supra, Torfrista og stúnga bjargleg en þó sendin.
Hrísrif til eldíngar bjarglegt í sellandi, sem örðugt er til að sækja frá heimajörðunni. Laxveiðivon í Svartá, hefur í margt ár ekki brúkast, og meinast að litlu eður öngvu gagni þó tilreynt væri. Silúngsveiðivon lítil í Arnarvatnslæk, hefar í margt ár ekki brúkast. Grasatekja mjög lítil ut supra. Túninu grandar grjóthrun og grjótskriður úr smálækjum, sem renna úr brattlendi. Engjar allar eyðilagðar fyri Svartá að neðan, en grjóti, aur og sandi úr fjalli að ofan; eru þar nú ei aðrar slægjur en hvað hent er úr valllendisbrekkum, sem þó er mjög sendið og spillist af leir jafnlega. Hætt er kvikfje fyrir holgryfjulækjum og afætudýjum, sem oft verður mein að. Vatnsból bregst um vetur, og er þá erfitt vatns að afla í Svartá.
Þessa jörð hefur landsdrottinn brúkað til slægna.

Functions, occupations and activities

Mandates/sources of authority

Internal structures/genealogy

Ábúendur;

<1910- Gunnar Sigurjón Jónsson 16. nóv. 1882 - 4. apríl 1924. Bóndi á Fjósum og Botnastöðum í Svartárdal, A-Hún. Kona hans; Ingibjörg Lárusdóttir 19. sept. 1883 - 30. júní 1977. Húsfreyja og ráðskona á Botnastöðum, Bergstaðasókn, A-Hún. 1930. Húsfreyja á Fjósum og Botnastöðum í Svartárdal, A-Hún.,

<1920- Hjálmar Jónsson 8. des. 1876 - 29. nóv. 1943. Bóndi á Fjósum, Bergstaðasókn, A-Hún. 1930. Bóndi á Fjósum í Bólstaðarhlíðarhr. Kona hans; Ólöf Sigvaldadóttir

  1. maí 1888 - 28. júlí 1925. Húsfreyja á Fjósum í Svartárdal.

Halldór Jóhannsson 20. júlí 1895 - 5. mars 1982 Bóndi á Bergsstöðum, Bólstaðarhlíðarhr., A-Hún. Bóndi á Skottastöðum, Bergstaðasókn, A-Hún. 1930. Síðast bús. í Blönduóshreppi. Fæddur 26.7.1895 skv. kb. og kona hans 5.5.1923; Guðrún Guðmundsdóttir 19. júlí 1900 - 26. október 1984 Húsfreyja á Skottastöðum, Bergstaðasókn, A-Hún. 1930. Húsfreyja á Bergsstöðum, Bólstaðarhlíðarhr., A-Hún. Síðast bús. í Blönduóshreppi.

1948-1970- Björn Jóhann Jóhannesson 17. nóv. 1905 - 27. apríl 1970. Bóndi á Fjósum í Svartárdal, Hún., síðast bús. í Bólstaðarhlíðar. Kona hans; Þorbjörg Guðrún Bjarnadóttir

  1. júní 1919 - 30. nóv. 2008. Var í Kálfárdal í Bergstaðasókn, A-Hún. 1930. Húsfreyja á Fjósum í Svartárdal, A-Hún. Síðar matsölustarfsmaður í Reykjavík.

General context

Landamerkjaskrá fyrir jörðinni Fjósum, í Bólstaðarhlíðarhreppi.

Milli Fjósalands og Gils- og Selhaga-lands ræður bein stefna fyrir sunnan Gilslæk merkjum, frá Svartá uppá fjall, þartil hann myndast af tveimur smálækjum, er koma, annar úr suðaustri, en hinn úr norðaustri, frá samkomu þessara lækja, eða byrjun Gilslækjar, ræður bein stefna upp tunguna milli lækjanna, skammt fyrir norðan leyfar af gömlum húsatóptum, í vörðu austur á Skarðshlíðarhala, stefna þessi er að sjá frá tungusporðinum á norðanverðan Vatnshlíðarhnjúk, frá Skarðshlíðarhala ræður framhaldi bein stefna austur í Kálfatjörn miðja, sem er suður frá Selhaga. Frá Kálfatjörn ræður landamerkjum milli Fjósa og Vatnshlíðar að austan bein stefna í suður að krók þeim, sem er á Arnavatnslæk, þar er hann fellur í austur, til Vatnshlíðarvatns, og er þar varða hlaðin. Frá áminnztum krók á Arnarvatnslæk eru merkin sem lækurinn vísa, til Arnarvatns, en svo ræður merkjum að markvörðu, sem stendur á hól, nokkuð suður með vatninu. Frá vörðu þessari eru merkin milli Fjósa og Eiríksstaðakots, sem vörður vísa beina stefnu vestur yfir fjall, í ytri enda tjarnar þeirrar, sem er milli Fjósa og Eiríksstaðakots. Frá enda tjarnarinnar ræður merkjum gamalt garðlag, eða bein stefna ofan að Svartá, sem afmarkar landið til Gilsmerkja, sem fyrst getið.

Fjósum, 22. febrúar 1890.
Sigríður Einarsdóttir

Framanritaðir landamerkjaskrá erum við undirskrifaðir eigendur og umráðamenn næstliggjandi jarða að öllu leyti samþykkir:
Vegna Vatnshlíðar: J. Hallsson,
Vegna Valadals: Eyjólfur Hansson, ábúandi.
Vegna Eiríksstaða: Ólafur Gíslason, ábúandi.
Vegna Gils: Lárus Árnason, eigandi.
Sigfús Pjetursson, umráðamaður Selhaga.
S. Sigurðsson, eigandi að Skeggstöðum.

Lesið upp á manntalsþingi að Bókstaðarhlíð, hinn 19. maí 1890, og innfært í landamerkjabók Húnavatnssýslu, No. 133, fol. 69b.

Relationships area

Related entity

Árni Jónasson (1877-1951) (2.12.1877 - 4.11.1951)

Identifier of related entity

HAH03526

Category of relationship

hierarchical

Dates of relationship

Description of relationship

Bóndi þar

Related entity

Sigvaldi Hjálmarsson (1921-1985) frá Fjósum í Svartárdal. (6.10.1921 - 17.4.1985)

Identifier of related entity

HAH09064

Category of relationship

associative

Dates of relationship

1921

Description of relationship

Related entity

Þuríður Gunnarsdóttir (1913-1958) Siglufirði (13.2.1913 - 13.9.1958)

Identifier of related entity

HAH09124

Category of relationship

associative

Dates of relationship

13.2.1913

Description of relationship

fædd þar

Related entity

Ósk Skarphéðinsdóttir (1902-1989) Héðinshöfða (18.9.1902 - 22.8.1989)

Identifier of related entity

HAH01812

Category of relationship

associative

Dates of relationship

1911

Description of relationship

barn þar

Related entity

Jónína Hannesdóttir (1877-1956) Auðólfsstöðum (18.6.1876 - 30.10.1956)

Identifier of related entity

HAH07234

Category of relationship

associative

Dates of relationship

18.6.1876

Description of relationship

fædd þar

Related entity

Hrefna Björnsdóttir (1936-1974) hjúkrunarfræðingur (8.3.1936 - 22.6.1974)

Identifier of related entity

HAH04995

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

barn þar

Related entity

Helga Jónsdóttir (1866-1923) vk Sauðanesi (27.4.1866 - 5.1.1923)

Identifier of related entity

HAH09072

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

Bústýra þar 1920

Related entity

Sigþrúður Hannesdóttir (1867-1930) Fjósum og Blönduósi (27.5.1867 - 23.4.1930)

Identifier of related entity

HAH09063

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

var þar 1870, 1880 og 1890

Related entity

Þórunn Hannesdóttir (1873-1957) Friðfinnshúsi (15.8.1873 - 2.1.1957)

Identifier of related entity

HAH07380

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

Barn þar

Related entity

Alda Björnsdóttir (1946-1994) frá Fjósum í Svartárdal (15.1.1946 - 20.2.1994)

Identifier of related entity

HAH02276

Category of relationship

associative

Dates of relationship

1947

Description of relationship

barn þar 1957

Related entity

Skriður í Húnavatnssýslum (874 -)

Identifier of related entity

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

– Fjósar: …Túninu grandar grjóthrun og grjótskriður úr smálækjum sem renna úr brattlendi. Engjar allar eyðilagðar fyrir Svartá að neðan, en grjóti aur og sandi úr fjalli að ofan. (Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, Bólstaðahlíðarhreppur 1708).

Related entity

Veiðisel í Svartárdal ([1300])

Identifier of related entity

HAH00496

Category of relationship

associative

Dates of relationship

1970

Description of relationship

Land undir veiðihúsið var keypt úr landi Fjósa

Related entity

Eiríksstaðir Bólstaðarhlíðarhreppi. ([1300])

Identifier of related entity

HAH00157

Category of relationship

associative

Dates of relationship

19.5.1890

Description of relationship

Sameiginleg landamörk

Related entity

Bólstaðarhlíðarhreppur ((1000-2019))

Identifier of related entity

HAH00427

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

Related entity

Svartá - Svartárdalur ((1000-2019))

Identifier of related entity

HAH00493

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

Related entity

Ingibjörg Stefánsdóttir (1858) húskona Þverá í Hallárdal 1910 (13.10.1858 -)

Identifier of related entity

HAH06538

Category of relationship

associative

Type of relationship

Dates of relationship

Description of relationship

vinnukona þar 1880

Related entity

Sigríður Jónsdóttir (1856) Gili Svartárdal (19.1.1856 -)

Identifier of related entity

HAH06672

Category of relationship

associative

Type of relationship

Sigríður Jónsdóttir (1856) Gili Svartárdal

is the associate of

Fjósar í Svartárdal

Dates of relationship

Description of relationship

Vinnukona þar 1880

Related entity

Gil í Svartárdal ([1500])

Identifier of related entity

HAH00163

Category of relationship

associative

Type of relationship

Gil í Svartárdal

is the friend of

Fjósar í Svartárdal

Dates of relationship

19.5.1890

Description of relationship

landamerki liggja á milli bæjanna

Related entity

Jósef Sigfússon (1921-2012) Fjósum (28.11.1921 - 21.12.2012)

Identifier of related entity

HAH01623

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Jósef Sigfússon (1921-2012) Fjósum

controls

Fjósar í Svartárdal

Dates of relationship

1944-1947

Description of relationship

bóndi þar 1944-1947

Related entity

Ingibjörg Lárusdóttir (1883-1977) Fjósum (19.9.1883 - 30.6.1977)

Identifier of related entity

HAH08964

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Ingibjörg Lárusdóttir (1883-1977) Fjósum

controls

Fjósar í Svartárdal

Dates of relationship

Description of relationship

Húsfreyja þar

Related entity

Hjálmar Jónsson (1876-1943) Fjósum (8.12.1876 - 29.11.1943)

Identifier of related entity

HAH05183

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Hjálmar Jónsson (1876-1943) Fjósum

controls

Fjósar í Svartárdal

Dates of relationship

Description of relationship

Bóndi þar

Related entity

Ólöf Sigvaldadóttir (1888-1925) Fjósum (27.5.1888 - 28.7.1925)

Identifier of related entity

HAH09061

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Ólöf Sigvaldadóttir (1888-1925) Fjósum

controls

Fjósar í Svartárdal

Dates of relationship

Description of relationship

Húsfreyja þar

Related entity

Geitaskarð / Skarð Engihlíðarhreppi ([900])

Identifier of related entity

HAH00210

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Geitaskarð / Skarð Engihlíðarhreppi

is the owner of

Fjósar í Svartárdal

Dates of relationship

Description of relationship

Eigand jarðarinnar í lok 17. aldar; Halldór Jónsson í Skarði, en hann seldi Halldóru jörðina árið 1700

Related entity

Bólstaðarhlíð ([900])

Identifier of related entity

HAH00148

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Bólstaðarhlíð

is the owner of

Fjósar í Svartárdal

Dates of relationship

1700

Description of relationship

Eigandinn jarðarinnar 1708 Halldóra Ellendsdóttir að Bólstaðahlíð,

Related entity

Þorbjörg Bjarnadóttir (1919-2008) Fjósum (22.6.1919 - 30.11.2008)

Identifier of related entity

HAH02131

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Þorbjörg Bjarnadóttir (1919-2008) Fjósum

controls

Fjósar í Svartárdal

Dates of relationship

1948

Description of relationship

1948-1970

Related entity

Gunnar Jónsson (1882-1924) Botnastöðum (16.11.1882 - 4.4.1924)

Identifier of related entity

HAH04534

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Gunnar Jónsson (1882-1924) Botnastöðum

controls

Fjósar í Svartárdal

Dates of relationship

1910

Description of relationship

Related entity

Björn Jóhann Jóhannesson (1905-1970) Fjósum (17.11.1905 - 27.4.1970)

Identifier of related entity

HAH02835

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Björn Jóhann Jóhannesson (1905-1970) Fjósum

controls

Fjósar í Svartárdal

Dates of relationship

1948

Description of relationship

1948-1970

Related entity

Guðrún Guðmundsdóttir (1900-1984) Bergsstöðum (19.6.1900 - 26.10.1984)

Identifier of related entity

HAH04303

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Guðrún Guðmundsdóttir (1900-1984) Bergsstöðum

controls

Fjósar í Svartárdal

Dates of relationship

Description of relationship

Access points area

Subject access points

Place access points

Occupations

Control area

Authority record identifier

HAH00160

Institution identifier

IS HAH-Bæ

Rules and/or conventions used

Status

Final

Level of detail

Full

Dates of creation, revision and deletion

GPJ 26.2.2019

Language(s)

  • Icelandic

Script(s)

Sources

Guðmundur Paul
Jarðabók Páls Vidalín 1708. Bls 378
file:///C:/Users/Notandi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/TYHI81U1/H%C3%BAnavatnss%C3%BDsla.pdf
Landamerkjabók Húnavatnssýslu, No. 133, fol. 69b. 19.5.1890
Húnaþing II bls 188

Maintenance notes

  • Clipboard

  • Export

  • EAC

Related subjects

Related places