Beinakelda Torfalækjarhreppi

Identity area

Type of entity

Corporate body

Authorized form of name

Beinakelda Torfalækjarhreppi

Parallel form(s) of name

Standardized form(s) of name according to other rules

Other form(s) of name

Identifiers for corporate bodies

Description area

Dates of existence

(1300)

History

Landið er mestallt grösugir flóar, en holt of ásar á milli. Bærinn stendur vestan á hálsi eða brekku skammt frá Reykjabraut og er þaðan víðsýnt út og vestur. Efst í túninu er Beinakeldurétt, þar er réttað féð af Sauðdal. Á Beinakeldu var tvíbýli 1957 - 1972 og er jörðinni skipt. Eigandi Beinakeldu I bjó þar 1957-1972. Flutti þá en nytjar jörðina áfram. Íbúðarhús byggt 1913 kjallari hæð og ris 552 m3. Fjós byggt 1957 yfir 12 kýr. Beinakelda I; Fjárhús yfir 320 fjár og hlöður 1245 m3. Beinakelda II; Fjárhús yfir 180 fjár, hlaða 400 m3 og votheysturn 48 m3. Bílskúr og geymslur 102 m3. Tún 33,8 ha. Veiðiréttur í Vatnsdalsá.

Places

Torfalækjarhreppur; Reykjabraut; Beinakeldurétt; Sauðadalur; Vatnsdalsá; Stórugiljá; Þúfnalækur; Lestavað yfir lækinn norður undan Stórugiljá; Lækjargil; Akurssýki; Húnavatn; Helluvarða; Þúfnalækjarfoss; Egilsholt; Grásteinn austan á Stóramó; Vatnsgata á Reykjabraut; Langhólar; Skertlufjall; Svínadalsfjall; Hrafnabjargakvísl; Vesturdalsfjall; Giljár- eða Marðarnúpshlíð; Kötlunúpagil eða Hjálpargil; Sauðadalsá; Giljáreyrar; Hallstópt; Kænuvik; Húnavatn; Auðkúluheiði; Þingeyraklaustur; Langhylur; Laxá á Ásum; Giljaárnes;

Legal status

Hjáleiga og afbýli af heimajörðinni Stóru Giljaá, bygt um lánga tíma fram yfir þeirra minni sem nú lifa. Jarðardýrleiki er kallaður x € af Stóru Giljaá, og so tíundast afbýli þetta fjórum tíundum. Eigandi sami sem að Stóru Giljaá, lögmaðurinn Lauritz Gottrup að Þíngeyrum. Ábúandinn Grímur Gissursson.
Landskuld lx álnir. Betalast næstliðið ár með lx fiskum í Spákonufellshöfða, á með Iambi í fardögum fyrir xx álnir og tveggja lamba fóðri fyrir x álnir. Leigukúgildi iiij. Leigur betalast í smjöri so vítt til hrökkur, en sljettan dal vildi lögmaðurinn Lauritz Gottrup í haust ekki taka, þó hefur hann fyrri bæði sokkapör og penínga í leigna restans tekið. Kvaðir eru að fara til veiða í Lánghyl einn dag á sumar; sú kvöð var næstumliðið ár ekki kölluð, því þá var Laxá þvergirt, so menn örvæntu veiða í Lánghyl.
Kvikfjenaður ii kýr, i kvíga þrevetur mylk, xxx ær, iii sauðir tvævetrir, iiii veturgamlir, xxv lömb, iii hross, i únghryssa, i fyl, og enn x ær, sem aðrir eiga, segir hann. Fóðrast kann i kýr, i úngneyti, xii lömb, xxx ær, ii hestar. Afrjettartolla af Sauðadal fær þessi afbýlismaður öngva. Engjatak í Giljaárnesi hefur hann ekkert, nema það, er Stóru Giljaár ábúandi ljær góðviljuglega. Rekanot eður veiða af Giljaár eignum eður ítökum hefur hann alls engin. Hagabeit hefur hann óskamtaða frí í Stóru Giljaár landi og á Sauðadal.

Functions, occupations and activities

Mandates/sources of authority

Internal structures/genealogy

Ábúendur;

1911-1957- Eysteinn Erlendsson 28. ágúst 1889 - 27. okt. 1969. Bóndi á Beinakeldu, Þingeyrasókn, A-Hún. 1930. Var á Beinakeldu í Torfalækjahr., A-Hún. 1957. Bóndi þar. Síðast bús. í Torfalækjarhreppi. Kona hans; Guðríður Guðlaugsdóttir 8. feb. 1895 - 12. des. 1989. Var á Beinakeldu í Torfalækjahr., A-Hún. 1957. Húsfreyja þar. Síðast bús. í Torfalækjarhreppi.

1957-2004- Jóhann Eiríkur Jónsson 19. ágúst 1921 - 20. mars 2004. Var á Siglufirði 1930. Heimili: Sauðárkrókur. Var á Beinakeldu í Torfalækjahr., A-Hún. 1957. Bóni og frjótæknir á Beinakeldu. Síðast bús. þar. Kona hans; Ingibjörg Eysteinsdóttir 18. júlí 1927. Var á Beinakeldu, Þingeyrasókn, A-Hún. 1930. Var á Beinakeldu í Torfalækjahr., A-Hún. 1957.

Frá 2004- Ingibjörg og Guðráður Björgvin Jóhannsson (1958) Beinakeldu sonur hennar.

General context

Landamerkjaskrá fyrir Stórugiljá og Beinakeldu.

Norður frá Beinakeldu er svo kallaður Þúfnalækur, sem landi skiptir að norðan frá fossi norður undan Beinakeldu og það vestur á Lestavað yfir lækinn norður undan Stórugiljá gagnvart miðju Lækjargili, þaðan í vestur beina línu í mitt Akurssýki, sem vísar á stein vestan undir sýkinu, og svo sem merkjavörður ráða eptir sömu línu til Húnavatns miðju, í austur frá Þúfnalækjarfossi beina línu til Helluvörðu, svo frá Helluvörðu í vörðu á Egilsholti, þaðan í Grástein austan á Stóramó, svo úr Grásteini í steina tvo í Vatnsgötu á Reykjabrautar vegi suður undan Langhóla enda, síðan beina línu norðaustan í há Skertlufjall, þaðan fram og ausur á Svínadalsfjall, allt sem vötn að draga af fjallsengjum til vesturs, móts við klett, er stendur við Hrafnabjargakvísl, við Marðarnúps land, þaðan rjettsýni vestur á Vesturdalsfjall, móti merkisteini þeim, sem stendur á Giljár- eða Marðarnúpshlíð, svo það vötnum veitir til austurs norður eptir öllu fjallinu út að Kötlunúpagili eða Hjálpargili, svo sem gil ræður í Sauðadalsá, ræður svo áin alla leið að merki því, er stendur á Giljár eyrum, vestan til við ána, suðvestur frá Stórugiljá, frá því merki svo beina línu eptir vörðum norðan við Hallstópt í mitt Kænuvik, og það svo gagnvart miðju Húnavatni, ræður svo lína eptir miðju vatni, móts við norður merkjalínu Stórugiljár og Beinakeldu. Norðurmerki Sauðdals er úr Skertlufjalli í Hjálpargili. Ofanskrifaðar jarðir eiga frían upprekstur á Auðkúluheiði.

Beinakeldu 12. maí 1890.
Erlendur Eysteinsson
Magnús Steindórsson eigandi að ½ Sauðadal
Kristján Sigurðsson meðeigandi Sauðdals
B.G.Blöndal umboðsmaður Þingeyrakl.jarða
Þorsteinn Jónsson eigandi Litlugiljá
Egill Halldórsson eigandi Reykja
Gísli Jónsson eigandi Litlugiljár
Jón Jónsson
Guðrún Jónsdóttir

Lesið upp á manntalsþingi að Blönduósi, hinn 26. maí 1891, og innfært í landamerkjabók Húnavatnssýslu, No. 230, fol. 119b.

Relationships area

Related entity

Jón jóhannsson (1956) Beinakeldu (12.2.1956 -)

Identifier of related entity

HAH05600

Category of relationship

associative

Dates of relationship

12.2.1956

Description of relationship

fæddur þar

Related entity

Jósefína Erlendsdóttir Hansen (1894-1937) frá Stóru Giljá (2.11.1894 - 19.11.1937)

Identifier of related entity

HAH02513

Category of relationship

associative

Dates of relationship

2.11.1894

Description of relationship

fædd þar

Related entity

Jóhannes Erlendsson (1891-1977) Stóru-Giljá (21.5.1891 - 23.10.1977)

Identifier of related entity

HAH05438

Category of relationship

associative

Dates of relationship

21.8.1891

Description of relationship

fæddur þar

Related entity

Sigurður Erlendsson (1887-1981) Stóru Giljá (28.4.1887 - 28.9.1981)

Identifier of related entity

HAH01943

Category of relationship

associative

Dates of relationship

28.4.1887

Description of relationship

fæddur þar

Related entity

Oddný Ólafsdóttir (1811-1893) Sveinsstöðum Þingi (5.6.1811 - 8.1.1893)

Identifier of related entity

HAH07176

Category of relationship

associative

Dates of relationship

5.6.1811

Description of relationship

fædd þar, var þar 1816

Related entity

Sauðadalur ((900))

Identifier of related entity

HAH00405

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

Related entity

Gestur Bjarnason (1842-1919) vm Stóru-Giljá og Beinakeldu (2.9.1842 - 2.2.1919)

Identifier of related entity

HAH03737

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

vinnumaður þar 1890 og 1910

Related entity

Steinunn Helga Kristjánsdóttir (1880) vesturheimi frá Hæli (20.7.1880)

Identifier of related entity

HAH07106

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

var þar 1880

Related entity

Steinunn Valdimarsdóttir (1894-1969) Beinakeldu (7.4.1894 - 5.7.1969)

Identifier of related entity

HAH06170

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

var þar 1957

Related entity

Helga Þórarinsdóttir (1919-2002) Beinakeldu (21.4.1919 - 24.11.2002)

Identifier of related entity

HAH01420

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

Related entity

Sigurður Erlendsson (1887-1981) Stóru Giljá (28.4.1887 - 28.9.1981)

Identifier of related entity

HAH01943

Category of relationship

associative

Dates of relationship

28.4.1887

Description of relationship

fæddur þar

Related entity

Ástríður Erlendsdóttir (1959) Hvammi (26.10.1959 -)

Identifier of related entity

HAH05185

Category of relationship

associative

Dates of relationship

29.10.1959

Description of relationship

fædd þar

Related entity

Aðalheiður Benediktsdóttir (1917-2010) frá Beinakeldu (9.6.1917 - 1.2.2010)

Identifier of related entity

HAH03187

Category of relationship

associative

Dates of relationship

1926

Description of relationship

tökubarn þar 1926 - 1931

Related entity

Torfalækjarhreppur ((1000-2019))

Identifier of related entity

HAH00566

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

Related entity

Reykir við Reykjabraut ([1300])

Identifier of related entity

HAH00561

Category of relationship

associative

Dates of relationship

26.5.1891

Description of relationship

Sameiginleg landamörk.

Related entity

Litla-Giljá í Þingi ((1950))

Identifier of related entity

HAH00503

Category of relationship

associative

Dates of relationship

29.5.1890

Description of relationship

Sameiginleg landamörk

Related entity

Akur í Torfalækjarhrepp ((1350))

Identifier of related entity

HAH00548

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

Related entity

Gullsteinn - Kristnitökusteinn ((1950))

Identifier of related entity

HAH00281

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

Related entity

Húnavatn ((880))

Identifier of related entity

HAH00311

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

Related entity

Auðkúluheiði (1890)

Identifier of related entity

HAH00016

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

Related entity

Stóra-Giljá Torfalækjarhreppi ((950))

Identifier of related entity

HAH00479

Category of relationship

associative

Dates of relationship

26.5.1891

Description of relationship

Sameiginleg landamörk.

Related entity

Kringla Torfalækjarhreppi ((1300))

Identifier of related entity

HAH00557

Category of relationship

associative

Dates of relationship

21.7.1887

Description of relationship

Sameiginleg landamörk.

Related entity

Hæli / Hæll í Torfalækjarhreppi ([1300])

Identifier of related entity

HAH00555

Category of relationship

associative

Dates of relationship

23.5.1885

Description of relationship

Sameiginleg landamörk

Related entity

Hnausar í Vatnsdal ((1950))

Identifier of related entity

HAH00294

Category of relationship

associative

Dates of relationship

28.5.1889

Description of relationship

Sameiginleg landamörk við Sauðadal

Related entity

Kristján Benediktsson (1849-1923) landnámsmaður Point Roberts á Kyrrahafsstönd frá Hrafnabjörgum (27.11.1849 - 26.9.1923)

Identifier of related entity

HAH06582

Category of relationship

associative

Type of relationship

Dates of relationship

1876-1883

Description of relationship

Vinnumaður þar 1876-1883

Related entity

Þúfnalækur í landi Kringlu í Torfalækjarhreppi ((1000))

Identifier of related entity

HAH00844

Category of relationship

associative

Type of relationship

Þúfnalækur í landi Kringlu í Torfalækjarhreppi

is the associate of

Beinakelda Torfalækjarhreppi

Dates of relationship

Description of relationship

Related entity

Margrét Helgadóttir (1871-1955) Ráðskona á Beinakeldu (14.7.1871 - 9.4.1955)

Identifier of related entity

HAH09159

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Margrét Helgadóttir (1871-1955) Ráðskona á Beinakeldu

controls

Beinakelda Torfalækjarhreppi

Dates of relationship

Description of relationship

Ráðskona þar 1930

Related entity

Helga Búadóttir (1938) Stóru-Giljá (16.5.1938 -)

Identifier of related entity

HAH04879

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Helga Búadóttir (1938) Stóru-Giljá

controls

Beinakelda Torfalækjarhreppi

Dates of relationship

Description of relationship

Húsfreyja þar

Related entity

Ingibjörg Eysteinsdóttir (1927 - 2023) Beinakeldu (1927-)

Identifier of related entity

HAH10006

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Ingibjörg Eysteinsdóttir (1927 - 2023) Beinakeldu

controls

Beinakelda Torfalækjarhreppi

Dates of relationship

1957

Description of relationship

Related entity

Jóhann Eiríkur Jónsson (1921-2004) Beinakeldu (19.8.1921 - 20.3.2004)

Identifier of related entity

HAH01547

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Jóhann Eiríkur Jónsson (1921-2004) Beinakeldu

controls

Beinakelda Torfalækjarhreppi

Dates of relationship

1957

Description of relationship

1957-2004

Related entity

Guðríður Guðlaugsdóttir (1895-1989) Beinakeldu (8.2.1895 - 12.12.1989)

Identifier of related entity

HAH04203

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Guðríður Guðlaugsdóttir (1895-1989) Beinakeldu

controls

Beinakelda Torfalækjarhreppi

Dates of relationship

1911

Description of relationship

1911-1957

Related entity

Eysteinn Erlendsson (1889-1969) Beinakeldu (28.8.1889 - 27.10.1969)

Identifier of related entity

HAH03389

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Eysteinn Erlendsson (1889-1969) Beinakeldu

controls

Beinakelda Torfalækjarhreppi

Dates of relationship

1911

Description of relationship

1911-1957

Related entity

Guðráður Jóhannsson (1958) Beinakeldu (26.8.1958 -)

Identifier of related entity

HAH04190

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Guðráður Jóhannsson (1958) Beinakeldu

controls

Beinakelda Torfalækjarhreppi

Dates of relationship

2004

Description of relationship

Access points area

Subject access points

Place access points

Occupations

Control area

Authority record identifier

HAH00550

Institution identifier

IS HAH-Bæ

Rules and/or conventions used

Status

Final

Level of detail

Full

Dates of creation, revision and deletion

GPJ 13.3.2019

Language(s)

  • Icelandic

Script(s)

Sources

Guðmundur Paul
Jarðabók Árna Magnússonar 1706. Bls 306
file:///C:/Users/Notandi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/TYHI81U1/H%C3%BAnavatnss%C3%BDsla.pdf
Landamerkjabók Húnavatnssýslu, No. 230, fol. 119b. 26.5.1891.
Húnaþing II

Maintenance notes

  • Clipboard

  • Export

  • EAC

Related subjects

Related places