Hæli / Hæll í Torfalækjarhreppi

Identity area

Type of entity

Corporate body

Authorized form of name

Hæli / Hæll í Torfalækjarhreppi

Parallel form(s) of name

Standardized form(s) of name according to other rules

Other form(s) of name

Identifiers for corporate bodies

Description area

Dates of existence

[1300]

History

Hæli er því sem næst í miðri sveit og er ásamt Meðalheimi og Hurðarbaki á því svæði er nefnast Miðásar. Landið er fremu lítið, en nær allt grasi vaxið og ræktanlegt, mýrlendi og lágir ásar. Byggingarnar standa á lægri hæð vestan lækjar, sem á upptök sín skammt norðan við Reyki og rennur til norðurs og norðvesturs. Lækur þessi nefnist Hælislækur ofantil en Torfalækur hið neðra. Tún og beitiland jarðarinnar er beggja vegna lækjar, en þó meiri að vestan. Íbúðarhús byggt 1934, viðbygging 1954, 262 m3, nýtt hús byggt 1972 480 m3. Fjós 1961 fyrir 30 gripi ásamt mjólkurhúsi og áburðarkjallara. Fjárhús yfir 400 fjár. Hlöður 1884 m3. Votheysturn 84 m3. Geymsla 42 m3. Tún 51,6 ha.

Places

Torfalækjarhreppur; Torfalækur [lækur og bær] [Hælislækur (Hælslækur) ofantil en Torfalækur hið neðra]; Meðalheimur; Hurðarbak; Miðásar; Reykir; Hælshóll; Hælsvarða; Helluvarða; Egilsholt; Grenshóll; Merkjapollur; Moshóll; Hryggkelda; Rauðalækjarós; Þingeyrarklaustur; Stórugiljá; Beinakelda; Laxá;

Legal status

Jarðardýrleiki xvi € , og so tíundast tveim tiundum, presti og fátækum. Eigandinn kóngl. Majestat, og liggur jörðin til Þíngeyraklausturs. Ábúandinn Guðmundur Sigurðsson.
Landskuld tíutíu álnir. Betalast með xx álna fóðri alt til næstliðinna fardaga, en það meira er í öllum gildum landaurum, en nú ábúandanum ílinað að ei skuli meir vera en
ii lamba fóður. Leigukúgildi iiii. Leigur betalast í smjöri ef til er, en í peníngum ef smjör brestur, eftir því sem ábúandi megnar, heim til klaustursins. Kvaðir eru: För í Laxá einn dag um sumur, item tveir hríshestar, sem ei hafa verið kallaðir í nokkur ár, fyrr en nú eftir næstu fardaga einn hríshestur kallaður.
Kvikfjenaður ii kýr, i kvíga veturgömul, xxxii ær, iiii sauðir tvævetrir, xx lömb, ii hross með fylum, ii folar veturgambr, i únghryssa. Fóðrast kann iii kýr, xii lömb, xxx ær, iiii hestar. Torfrista og stúnga valla nýtandi. Hrísrif til kolgjörðar mjög þrotið, en brúkast enn til eldiviðar. Beit hafa menn þegið af Meðalheims ábúendum fyrir xx álna toll, og er það forlíkun ábúenda á milium, eftir því sem þeim hefur þar um samið. Túnin eru fordjörfuð af lángri órækt. Engið hafa Hælsmenn brúkað hinumegin lækjarins, menn vita ekki hvört að eignarráði eður láni Meðalheimsmanna. Nú er það eignað Meðalheimi, og jörðin Hæll síðan engjalaus að kalla. Hvað hjer um sje rjettast er ekki reynt að lögum.

Functions, occupations and activities

Bærinn nefnist Hæll í mt 1703 og allt til 1920 að 1845 undanskildu.

Mandates/sources of authority

Internal structures/genealogy

Ábúendur;

<1901-1921- Benedikt Benediktsson f. 4. maí 1858 - 20. maí 1921. Bóndi á Hæli, Torfalækjarhr., A-Hún. Vinnumaður frá Rútsstöðum, staddur á Torfalæk, Hjaltabakkasókn, Hún. 1890. Bóndi í Hamrakoti 1899 og kona hans Elísabet Ragnhildur Guðmundsdóttir f. 14. ágúst 1872 - 9. ágúst 1962, vinnukona á Snæringsstöðum, Auðkúlusókn, Hún. 1890. Ráðskona í Hamrakoti 1899. Húsfreyja á Hæli, Torfalækjarhr., A-Hún. Húsfreyja á Akureyri 1930.

1931-1971- Kristján Benediktsson f. 2. mars 1901 - 28. júní 1977. Bóndi á Hæli, Blönduósssókn. Kona hans; Þorbjörg Björnsdóttir 27. febrúar 1908 - 30. september 2001 Var á Hæli, Blönduósssókn, A-Hún. 1930. Var á Hæli í Torfalækjahr., A-Hún. 1957. Síðast bús. í Torfalækjarhreppi. Var á Hæli, Blönduósssókn, A-Hún. 1930.

1960- Kristján Heiðar Kristjánsson 26. jan. 1939. Var á Hæli í Torfalækjahr., A-Hún. 1957. Kona hans; Kristín Jónsdóttir 1. des. 1939, frá Grafardal í Borgarfirði.

General context

Landamerkjaskrá fyrir þjóðjörðinni Hæli í Torfalækjarhreppi

Að vestanverðu frá grjótvörðu við Rauðalækjarós, þar sem hann fellur norður í Hælslæk, og beina stefnu í Hælshól og Hælsvörðu, þaðan beint til Helluvörðu, frá henni til landsuðurs í vörðu, sem stendur á Egilsholti, þaðan líka stefnu í Grenshól. Frá Grenshól í landnorður í þverlæk, sem fellur norður í Hælslæk. Að austan frá Merkjapolli heldur línan áfram norður í Moshól, og þaðan beint norður í Hryggkeldu, og svo niður í Hælslæk, ræður þá Hælslækur til fyrnefnds Rauðalækjaróss.
Hvammi 25. apríl 1884. B.G. Blöndal umboðsmaður Þingeyrarkl.-jarða. Þorsteinn Jónsson bóndi á Hæli

Hinsvegar skráðum landamerkjum fyrir Hæli erum ver hjer undirritaðir samþykkir:
Erlendur Eysteinsson eigandi í Stórugilá og Beinakeldu. Guðrún Jónsdóttir eigandi í Stórugilá. Jónas Pjetursson, Sigurbjörn Jónsson Stórugilá eigendur. E. Halldórsson eigandi að Reykjum
Lesið fyrir manntalsþingsrjetti Húnavatnssýslu að Torfalæk, 23. maí 1885 og innfært í landamerkjabók sýslunnar No. 15 bl. 9.


Landamerkjaskrá fyrir jörðinni Hæli í Torfalækjarhreppi.
Að vestanverðu frá grjótvörðu við Rauðalækjarás, þar sem hann fellur í ,,Hælslæk”, og beina stefnu í ,,Hælshól” og Hælisvörðu, þaðam til suðausturs í stóran stein sunnan í syðri ,,Strýthól”, þaðan sömu stefnu í Hryggkeldu, og svo niður í ,,Hælislæk” ræður þá Hælislækur til fyrnefnds ,,Rauðalækjaróss”

Staddir að Stóru-Giljá 30. maí 1935
Kristján Benediktsson
Eysteinn Erlendsson
Lesið fyrir manntalsþingrjetti að Torfalæk 24 júní 1936.

Relationships area

Related entity

Karl Líndal Benediktsson (1905-1961) skrifari Akureyri (18.1.1905 - 15.6.1961)

Identifier of related entity

HAH05325

Category of relationship

associative

Dates of relationship

18.1.1905

Description of relationship

fæddur þar

Related entity

Guðrún Benediktsdóttir (1898-1985) frá Hæli (10.2.1898 - 15.12.1985)

Identifier of related entity

HAH04243

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

Barn þar

Related entity

Björg Benediktsdóttir (1913-2002) Akureyri, frá Hæli (31.1.1913 - 23.12.2002)

Identifier of related entity

HAH02747

Category of relationship

associative

Dates of relationship

31.1.1913

Description of relationship

fædd þar

Related entity

Nikulás Helgason (1858-1931) Skeggjastöðum (26.12.1858 - 25.8.1931)

Identifier of related entity

HAH07392

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

barn þar 1870

Related entity

Jón Jónsson (1842-1924) Ytri-Bálkastöðum og Torfalæk (26.4.1842 - 28.12.1924)

Identifier of related entity

HAH05608

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

Vinnumaður þar 1870-1871

Related entity

Ólafur Arnórsson (1883-1964) Kaupmaður í Reykjavík (5.7.1883 - 26.11.1964)

Identifier of related entity

HAH09237

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

Barn þar

Related entity

Torfalækur / Hælislækur [straumvatn] í Torfalækjarhreppi

Identifier of related entity

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

Related entity

Vilborg Jónsdóttir (1824-1914) Kringlu og Selkirk (15.5.1824 - 30.11.1914)

Identifier of related entity

HAH09352

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

vk þar 1894

Related entity

Sigtryggur Benediktsson (1894-1960) Brúsastöðum (3.10.1894 - 27.6.1960)

Identifier of related entity

HAH04947

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

Related entity

Torfalækjarhreppur ((1000-2019))

Identifier of related entity

HAH00566

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

Related entity

Torfalækur í Torfalækjarhrepp ((1050))

Identifier of related entity

HAH00565

Category of relationship

associative

Dates of relationship

26.5.1886

Description of relationship

Sameiginleg landamörk

Related entity

Kringla Torfalækjarhreppi ((1300))

Identifier of related entity

HAH00557

Category of relationship

associative

Dates of relationship

21.7.1887

Description of relationship

Sameiginleg landamörk.

Related entity

Beinakelda Torfalækjarhreppi ((1300))

Identifier of related entity

HAH00550

Category of relationship

associative

Dates of relationship

23.5.1885

Description of relationship

Sameiginleg landamörk

Related entity

Hurðarbak Torfalækjarhreppi ([1300])

Identifier of related entity

HAH00553

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

Related entity

Sigurlaug Benediktsdóttir (1903-1995) Akureyri, frá Hæli (7.7.1903 - 22.8.1995)

Identifier of related entity

HAH05383

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

barn þar

Related entity

Vilborg Hannesdóttir (1872-1908) frá Hæli. Gardar, Pembina ND (6.9.1872 - 11.8.1908)

Identifier of related entity

HAH09437

Category of relationship

associative

Dates of relationship

Description of relationship

vk þar 1891

Related entity

Ingibjörg Kristjánsdóttir (1942) frá Hæli (26.6.1942 -)

Identifier of related entity

HAH06130

Category of relationship

associative

Type of relationship

Ingibjörg Kristjánsdóttir (1942) frá Hæli

is the associate of

Hæli / Hæll í Torfalækjarhreppi

Dates of relationship

26.6.1942

Description of relationship

fædd þar

Related entity

Ingibjörg Guðmundsdóttir (1868) ljósmóðir vesturheimi (20.6.1868 -)

Identifier of related entity

HAH06713

Category of relationship

associative

Type of relationship

Ingibjörg Guðmundsdóttir (1868) ljósmóðir vesturheimi

is the associate of

Hæli / Hæll í Torfalækjarhreppi

Dates of relationship

Description of relationship

fer þaða til vesturheims 1894

Related entity

Steinunn Helga Kristjánsdóttir (1880) vesturheimi frá Hæli (20.7.1880)

Identifier of related entity

HAH07106

Category of relationship

associative

Type of relationship

Steinunn Helga Kristjánsdóttir (1880) vesturheimi frá Hæli

is the associate of

Hæli / Hæll í Torfalækjarhreppi

Dates of relationship

Description of relationship

Var þar 1896

Related entity

Valgerður Ólafsdóttir (1857-1933) Hæli, Bjarnastöðum og Blönduósi (28.10.1857 - 4.5.1933)

Identifier of related entity

HAH07099

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Dates of relationship

1886

Description of relationship

Húsfreyja þar

Related entity

Þorsteinn Jónsson (1843-1920) Hæli Torfalækjarhr og Betel Gimli (13.5.1843 - 28.2.1920)

Identifier of related entity

HAH07077

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Þorsteinn Jónsson (1843-1920) Hæli Torfalækjarhr og Betel Gimli

controls

Hæli / Hæll í Torfalækjarhreppi

Dates of relationship

Description of relationship

Húsbóndi þar 1880 og 1900 er fluttist vestur um haf

Related entity

Benedikt Benediktsson (1858-1921) Hæli og Hamrakoti (4.5.1858 - 20.5.1921)

Identifier of related entity

HAH02560

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Benedikt Benediktsson (1858-1921) Hæli og Hamrakoti

controls

Hæli / Hæll í Torfalækjarhreppi

Dates of relationship

um1901

Description of relationship

frá því fyrir 1901 - 1921

Related entity

Þorbjörg Björnsdóttir (1908-2001) Hæli (27.2.1908 - 30.9.2001)

Identifier of related entity

HAH02130

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Þorbjörg Björnsdóttir (1908-2001) Hæli

controls

Hæli / Hæll í Torfalækjarhreppi

Dates of relationship

1931

Description of relationship

1931 - 1971

Related entity

Elísabet Ragnhildur Guðmundsdóttir (1872-1962) Hæli (14.8.1872 - 9.8.1962)

Identifier of related entity

HAH03268

Category of relationship

hierarchical

Type of relationship

Elísabet Ragnhildur Guðmundsdóttir (1872-1962) Hæli

controls

Hæli / Hæll í Torfalækjarhreppi

Dates of relationship

um1901

Description of relationship

frá því fyrir 1901 - 1921

Access points area

Subject access points

Place access points

Occupations

Control area

Authority record identifier

HAH00555

Institution identifier

IS HAH-Bæ

Rules and/or conventions used

Status

Final

Level of detail

Full

Dates of creation, revision and deletion

GPJ 27.3.2019

Language(s)

  • Icelandic

Script(s)

Sources

Guðmundur Paul
Jarðabók Árna Magnússonar 1706. Bls 322
file:///C:/Users/Notandi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/TYHI81U1/H%C3%BAnavatnss%C3%BDsla.pdf
Landamerkjabók sýslunnar No. 15 bl. 9.
Manntalsþingrjettur að Torfalæk 24 júní 1936.
Húnaþing II bls 271

Maintenance notes

  • Clipboard

  • Export

  • EAC

Related subjects

Related places