Skýrslur

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Skýrslur

Equivalent terms

Skýrslur

Associated terms

Skýrslur

69 Archival description results for Skýrslur

69 results directly related Exclude narrower terms

1931-1939

Ábyrgð Áshrepps vegna lána Kristjáns Sigurðssonar og Benedikts Blöndal Brúsastöðum, hjá Búnaðarbanka Íslands 1931.
Leyfi til veðsetningar á Kárdalstungu fyrir Bjarna Jónasson Hvammi 1931.
Bréf (2) vegna dánarbús Kristjáns Sveinssonar Brúsastöðum 1932.
Reikningur, skýrsla og bréf vegna dánarbús Kristjáns Sveinssonar Brúsastöðum 1933.
Uppgjör dánarbús Kristjáns Sveinssonar milli Benedikts og Margrétar systur hans, Brúsastöðum 1933.
Kvittanir fyrir greiðslur Benedikts Blöndal Brúsastöðum 1933.
Bréf vegna landamerkja Grímstungu á móti Upprekstrarfélagi Áss- og Sveinsstaðahrepps 1933.
Samkomulag um fjallskil 1934.
Ábyrgð hreppsins fyrir einkasíma 1934.
Vitnisburður 1934.
Afsal (2) vegna samkomuhússins Móhellu 1935.
Lán (2) hreppsins 1935.
Bréf, kvittanir og vottorð varðandi Sigtrygg Benediktsson Brúsastöðum 1936.
Fundagerð vegna fjallskilamála 1936.
Fundagerð vegna skólamála 1936.
Bréf og kvittanir vegna Sigtryggs Benediktssonar Brúsastöðum 1937.
Samningur um símstöð á Ási 1937.
Símskeyti 1937-1938.
Bréf varðandi skuldabréf 1938.
Skýrsla um búfé og fóðurforða 1939.

Áshreppur (1000-2005)

1953-1959

Sex umsóknareyðublöð um lán (óútfyllt), tveir efnahagsreikningar óútfylltir, skattskrá án ártals, íbúaskrá án ártals og kvittanir án ártals.
Gögn varðandi Félagsheimili, skrá um útsvar, fundagerð og bréf vegna rafmagnsmála, fundagerð og útboð vegna girðingamála 1953.
Skattur og útsvar, viðskiptamannabók, sýslufundargerð, íbúaskrár og aðseturskipti, bréf vegna vegamála, ritari: Steingrímur Davíðsson, reikningar, fjallskil og fundagerð og bréf vegna girðinga 1954.
Gögn varðandi brunatryggingar, bréf vegna eyðublaða, skýrslur um fjallskil, greinargerð um fjárveitingu til vega, reikningar, samningur og skuldabréf við Brunabótafélag Íslands, bréf vegna fjárkláða, ritari: Guðbrandur Ísberg, bréf vegna mjólkurkeyrslu, ritari: Baldur Sigurðsson og bréf vegna sölu á kaffi við Undirfellsrétt, ritari: Hólmfríður Jónsdóttir 1955.
Gögn varðandi girðingamál, reikningar og skattur, skýrslur um útsvar, gögn um fjallskilamál, uppkast að samningi um félagsheimili, bréf vegna lántöku, ritarar: Jón S. Pálmason og Grímur Gíslason 1956.
Útsvar, íbúaskrá, skýrslur um kúabú ásamt teikningu, greinargerð um sauðfjárbaðanir, reikningar og skuldabréf, bréf varðandi skólamál, ritari: Aðalsteinn Eiríksson, fimm bréf varðandi girðingamál, ritarar: ýmsir 1957.
Gögn varðandi skólamál, kaupsamningur og skuldabréf, fundagerð um brunavarnir 1958
Skuldabréf, eyðublöð og bréf með jólakveðju, ritari: Hannes Pálsson 1959.

Áshreppur (1000-2005)

1970-1979

Bréf gróðurskoðunarnefndar án ártals.
Skýrsla og bréf vegna bústofns og lands 1970.
Sveitarstjórnarmannatal 1970.
Skuldabréf og listi vegna láns úr Bjargráðasjóði 1971.
Bréf og fundargerð vegna girðingar á afrétt 1971.
Bréf vegna slysa á fé við smölun 1971.
Skýrsla um ábúendur jarða 1971.
Bréf vegna fjallskila 1971.
Bréf vegna áhrifa Heklugoss 1971.
Útdráttur vegna fjallskila 1972.
Skattur 1972.
Útdráttur vegna stóðsmölunar 1972.
Bréf vegna kindar sem fórst í Álkugili 1972.
Skuldabréf v/Bjargráðasjóðs Íslands, fundargerð og bréf v/afréttar 1973.
Bréf og reikningar v/fjallskilamála 1974.
Bréf vegna mismörkunar á lambi 1974.
Skýrsla (2) um jarðeigendur í Áshreppi 1974.
Skuldabréf v/Brunabótafélags Íslands 1974.
Tilkynning um hreppsnefnd 1974.
Afsal v/lands í eigu Forsæludals 1975.
Skýrsla um ábúendur jarða og bréf v/upprekstrar hrossa 1975.
Bréf varðandi endurbætur á fjallvegi á Grímstunguheiði 1975.
Gögn varðandi réttarbyggingu Undirfellsréttar 1976.
Eignaskiptasamningur v/Reykja við Reykjabraut 1976.
Bréf og uppgjör vegna fjallskila, skattur og lögregluskýrsla 1976.
Samningur vegna stóðréttar á Undirfelli 1976.
Gögn vegna réttarbyggingar og leitarmannaskála 1977.
Skuldabréf v/Brunabótafélags Íslands og sýslusjóðs 1977.
Skrá yfir kaup á Reykjajörðinni 1977.
Gögn vegna byggingu leitarhúss, skattur og bréf vegna endurvarpsstöð sjónvarps 1978.
Samningur vegna Stóru-Giljár réttar 1978.
Skattur og bréf vegna vegagerðar á Grímstunguheiði 1979.

Áshreppur (1000-2005)

1970-1989

Eyðublöð óútfyllt.
Sjö skuldabréf 1970-1977.
Þrjár umsóknir um lán 1974-1975.
Kvittun (7) vegna lánagreiðsla 1975.
Vátrygging fyrir Guðrúnarstaði 1979.
Mat vegna skemmda í ofveðri 1975.
Gögn vegna byggingar leitarskála 1978.
Níu skuldabréf ásamt sjö kvittunum 1980.
Tvö veðbókarvottorð 1980.
Ársreikningur (2), útsvar og skattur 1980.
Þrjú bréf vegna bókasafns Áshrepps 1980.
Tvö bréf vegna heilsuspillandi húsnæðis 1980.
Tvö bréf vegna virkjunarkost við Blöndu 1980.
Bréf og listi um skjöl hreppsins í geymslu Héraðsskjalasafns 1980.
Greinargerð um samning um Reyki á Reykjabraut 1980.
Skuldabréf, lánveiting, bréf vegna brúar, vegamála og endurvarpsstöð 1981.
Bréf vegna skólaaksturs, móttökukvittun skjala og skattur 1981.
Ársreikningur, skýrsla um ábúendur, tekjur og gjöld, bréf varðandi Vallhólma og tilboð í minnkaveiðar 1982.
Sveitarsjóðsgjöld, kvittanir, ársreikningur, bréf vegna beitarmála á Grímstungu- og Haukagilsheiðum, bréf vegna girðinga á heiðum, bréf vegna sameiningar sveitarfélaga og lögregluskýrsla v/sleppingu fjár á heiðina 1983.
Ársreikningur og sveitarsjóðsgjöld, fundargerð og bréf vegna girðingar á heiðum, afréttarmál, auglýsing vegna skiptingu Dalskvíslarlands, forkaupsréttur að Gilsstöðum og bréf vegna endurbóta vegar í Vatnsdal 1984.
Sveitarsjóðsgjöld, ársreikningur, forðagæsluskýrsla, gögn Bjargráðasjóðs, bréf vegna vega á heiðum og skiptingu heiða, athugasemd vegna gangnaálögur, ítölugerð fyrir Þingeyrasels- og Kornsárselslandi, bréf og samningar vegna Marðarnúps 1985.
Sveitarsjóðsgjöld, álitsgjörð vegna gróður á Grímstungu- og Haukagilsheiði, samkomulag um byggingarfulltrúa, forkaupsréttur að Marðarnúpi, bréf vegna bilunar á símakerfi í Áshreppi 1986.
Ársreikningur, sveitarsjóðsgjöld, samningar vegna afnota á heiðum 1987.
Ársreikningur, samningur um Héraðsnefnd og Brunavarnir, bréf vegna viðhalds vega á heiðum 1988.
Samningur vegna Reykja á Reykjabraut, forkaupsréttur að Flögu, bréf vegna verkaskiptingar byggingarnefndar og byggingarfulltrúa 1989.

Áshreppur (1000-2005)

Búnaðarfélag Áshrepps (1882) Skjalasafn

 • IS HAH 2020/001
 • Fonds
 • 1883-1939

Bréf 1883-1909, 1913, 1939
Bókhald 1889, 1891-1892, 1898, 1900-1901, 1909, 1934
Skýrslur 1891, 1899-1900, 1918
Einkaskjalasafn 1903, 1932

Búnaðarfélag Áshrepps (1882)

Fjallskilasjóður

Reikningar og skýrslur um fjallskilakostnað 1953-1955.
Skýrslur um fjallskilakostnað 1960, 1965.
Reikningar og skýrslur um fjallskilakostnað 1974-1979.
Reikningar og skýrslur um fjallskilakostnað 1980-1989.
Reikningar og skýrslur um fjallskilakostnað 1990-1995, 1998-1999.
Reikningar og skýrslur um fjallskilakostnað 2000-2003.

Áshreppur (1000-2005)

Höfðaskóli (1958), Skjalasafn

 • IS HAH 2017/022
 • Fonds
 • 1932-2014

Skjalasafnið inniheldur fundagerðir, bréf, dagbækur, skýrslur, gögn vegna námskeiða og keppna, nemendaskrár og vitnisburði.

Höfðaskóli (1958)

Kennslukvóti ofl.

176 skjöl, stundatöflur, starfslýsing, bréf, nemendalistar, reglugerðir, skóladagatöl og skýrslur árin 1990-2002.
Ein teikning Höfðaskóli 1986.

Höfðaskóli (1958)

Nemendaskrár

Sjö bækur handskrifaðar með nemendaskrám 1976-1983.
Laus handskrifuð blöð með nemendaskrám 1977, 1980-1983.
Skýrslur með nemendafjölda 1979-1983.
Kennaraskrá 1979-1982.
Nemendatónleikar 1977, 1981.
Ræða skólastjóra 1981.
Próf í tónfræði án ártals.

Solveig Benediktsdóttir (1912-2010) skólastýra Kvennaskólanum

Sérkennsla

300 skjöl, skýrslur vegna sérkennslu, bréf og leiðbeingar og óútfyllt form vegna greininga 1987-1996.

Höfðaskóli (1958)

Skátafélagið Bjarmi (1938), Skjalasafn

 • IS HAH 2021/005
 • Fonds
 • 1961-1967

Skjalasafnið inniheldur gögn Skátafélagsins frá árunum 1961-1967 ásamt afhendingarbréfi dagsettu 16.febrúar 2021

Skátafélagið Bjarmi (1938)

Skólahaldsskýrslur

427 skjöl, skýrslur, greinagerðir, bréf og fleira varðandi skólahald árin 1974-2005.
Eitt hefti, úrvinnsla úr vorskýrslum grunnskóla 1990-1991.

Höfðaskóli (1958)

Skólaverkefni

Sjö verkefni í skýrsluformi 2., 3. og 8.bekkjar 1982, 1989, 1995-1997.
17 skólablöð 1983, 1985-1986, 1988, 1990-1992, 1994.
Tvær söngbækur 1989.
Fjórar ljóðabækur e. 9. og 10.bekk 1991-1993.
Þrjú eintök af heimildaskrá bóka yfir Skagaströnd.

Höfðaskóli (1958)

Skýrslur

Þrjú eyðublöð fyrir skýrslugerð.
Ýmis námskeið SAHK 1940,1948, 1950-1952, 1965-1966, 1971-1972, 1977, 1979.
Kvenfélagið Björk (Vatnsdæla) Áshreppi 1948, 1951-1954, 1956, 1963-1983.
Kvenfélag Bólstaðarhlíðarhrepps 1946-1948, 1951-1954, 1956, 1963-1982, 1984.
Kvenfélag Engihlíðarhrepps 1947-1948, 1951-1952, 1954-1956, 1963-1983.
Kvenfélagið Eining Höfðakaupstað 1946-1948, 1951-1954, 1956, 1963-1983.
Kvenfélagið Hekla Skagahreppi 1946-1948, 1952-1954, 1956, 1964-1982.
Kvenfélag Höskuldsstaðasóknar Vindhælishrepps 1946-1948, 1951-1956, 1963-1982, 1984.
Kvenfélag Sveinsstaðahrepps 1947-1948, 1951-1954, 1956, 1963-1983.
Kvenfélag Svínavatnshrepps 1946-1948, 1951-1953, 1955-1956, 1964-1983.
Kvenfélagið Vonin Torfalækjarhreppi 1946-1948, 1951-1953, 1955-1956, 1958, 1963-1983.
Kvenfélagið Vaka Blönduósi 1947-1948, 1951-1953, 1955-1956, 1958, 1963-1977, 1979-1983.

Samband Austur-Húnvetnskra kvenna (1928)

Skýrslur

Landverð, án ártals.
Listi yfir greiðslur, án ártals.
Innlagt kjöt og gærur 1919-1922.
Útdráttur úr forðagæslubók Áshrepps 1919-1923.
Beiðni um endurgreiðslu innflutningsgjalds á bensíni 1952.
Inneign hjá Kaupfélagi Vestur Húnvetninga 1967.

Ágúst B. Jónsson (1892-1987) Hofi í Vatnsdal

Skýrslur

Skýrsla yfir atkvæðafjölda á hvert býli án ártals.
Skýrsla um vatnshæðarmælingu á Flóðinu 1938.
Skýrsla yfir veiði, selda fiska og greiðsla á einingu 1935, 1937-1938, 1941, 1944, 1948-1949.
Arðskýrsla 1941, 1943, 1945, 1947.

Áshreppur (1000-2005)

Svínavatnshreppur (1000-2005) skjalasafn

 • IS HAH 0000/042
 • Fonds
 • 1737-1922

Fundargerðir 1864-1903
Bókhald 1895-1897
Bækur 1737-1922
Bréf 1808-1911
Skýrslur1845-1914

Svínavatnshreppur (1000-2005)

Trefjaplast hf. (1962-1991), Skjalasafn

 • IS HAH 2021/006
 • Fonds
 • 1970

Gögn Trefjaplasts hf. Auglýsingar og upplýsingar ásamt teikningu og vinnuskýrslu frá árinu 1970. Afhendingabréf fylgir dagsett 16.febrúar 2021

Trefjaplast hf. (1962-1991)

Veiðifélag Blöndu og Svartár (1976) Skjalasafn

 • IS HAH 2014/40
 • Fonds
 • 1923-2013

Fundagerðir
Bréf
Bókhald
Skýrslur
Bækur
Lausavísur
Greinasöfn
Reglugerðir
Mælingar
Fréttabréf
Stofnanir
Teikningar

Veiðifélag Blöndu og Svartár (1976)

Vindhælishreppur: skjalasafn

 • IS HAH 2017/029
 • Fonds
 • 1848-1939

gögn hreppsins, fundagerðir, bréf, bókhald og skýrslur 1848-1939

Vindhælishreppur 1000-2002

Ýmsar skýrslur ofl.

Þrjár skýrslur "Ungt fólk" 2006-2007, 2009.
Ein skýrsla um kynjamun í Pisa og samræmdum prófum 10.bekkjar 2007.
Ein skýrsla um könnunarpróf í 4. og 7.bekk 2006.
Fimm skýrslur um samræmd próf í 4., 7., og 10.bekk 2005.
Ein skýrsla um úttekt á rannsóknum á sviði fræðslu- og menntamála 2005.
Ein skýrsla um íþróttakennslu í grunnskólum 2003-2004.
Ein samantekt um menntun dönsku-, ensku- og íslenskukennara í grunnskólum 2005-2006.
Ein samantekt um kennslu í kristnum fræðum, siðfræði og trúarbragðarfræði 2004-2005.
Ein skýrsla um niðurstöður Pisa í náttúrufræði, stærðfræði og lesskilningi 2006.
Tvær skýrslur um rannsókn á ofbeldi gegn konum, annars vegar viðbrögð skólastjóra og hins vegar viðbrögð félagsþjónustu og barnaverndar 2009.
Þrjár skýrslur Höfðaskóla varðandi skólastarf 2000, 2002-2003.

Höfðaskóli (1958)