Bréf

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Bréf

Equivalent terms

Bréf

Associated terms

Bréf

228 Archival description results for Bréf

228 results directly related Exclude narrower terms

1920-1929

Bréf varðandi heimasmölun 1920, ritari: Jón Hannesson.
Bréf og fundagerð ásamt samningi um vegalagningu 1921.
Bréf og fundagerð um hagagjald Undirfells 1921.
Fundagerð, álit og saga hagagjaldsmálsins 1922.
Bréf vegna ágreinings um haga vegna réttar fjárs og hrossa 1923.
Útskrift úr dómsmálabók Rangárvallasýslu v/ Benedikts Jónassonar og skuld við Áshrepp 1925.
Bréf varðandi giftingu Benedikts Jónassonar og Guðrúnar 1926.
Skuldabréf Gísla Jónssonar Saurbæ við Ræktunarsjóð Íslands 1926.
Fundagerð varðandi fjallskilamál 1926.
Ábyrgð hreppsnefndar fyrir láni Guðmundar Magnússonar Guðrúnarstöðum 1927.
Samningur milli Agnars Þorlákssonar og Jóns Guðmundssonar um Sölvabakka 1927.
Bréf og ábyrgð vegna láns Hafsteins Jónassonar með veði í Kárdalstungu 1928.
Umsókn Kristjáns Sigurðssonar um ábúð á Snæringsstöðum 1928.
Fundagerð um einkasíma 1929.

Áshreppur (1000-2005)

1931-1939

Ábyrgð Áshrepps vegna lána Kristjáns Sigurðssonar og Benedikts Blöndal Brúsastöðum, hjá Búnaðarbanka Íslands 1931.
Leyfi til veðsetningar á Kárdalstungu fyrir Bjarna Jónasson Hvammi 1931.
Bréf (2) vegna dánarbús Kristjáns Sveinssonar Brúsastöðum 1932.
Reikningur, skýrsla og bréf vegna dánarbús Kristjáns Sveinssonar Brúsastöðum 1933.
Uppgjör dánarbús Kristjáns Sveinssonar milli Benedikts og Margrétar systur hans, Brúsastöðum 1933.
Kvittanir fyrir greiðslur Benedikts Blöndal Brúsastöðum 1933.
Bréf vegna landamerkja Grímstungu á móti Upprekstrarfélagi Áss- og Sveinsstaðahrepps 1933.
Samkomulag um fjallskil 1934.
Ábyrgð hreppsins fyrir einkasíma 1934.
Vitnisburður 1934.
Afsal (2) vegna samkomuhússins Móhellu 1935.
Lán (2) hreppsins 1935.
Bréf, kvittanir og vottorð varðandi Sigtrygg Benediktsson Brúsastöðum 1936.
Fundagerð vegna fjallskilamála 1936.
Fundagerð vegna skólamála 1936.
Bréf og kvittanir vegna Sigtryggs Benediktssonar Brúsastöðum 1937.
Samningur um símstöð á Ási 1937.
Símskeyti 1937-1938.
Bréf varðandi skuldabréf 1938.
Skýrsla um búfé og fóðurforða 1939.

Áshreppur (1000-2005)

1940-1949

Fundagerð vegna gangna á Auðkúlu- og Grímstunguheiði 1940.
Úrskurður um greiðslu Torfalækjarhrepps á lækniskostnaði Jóhönnu Benediktsdóttur 1940.
Greinargerð Félagsmálaráðuneytis um greiðslubyrði sveitarfélaga 1940.
Greinargerð og bréf (2) varðandi smalamennsku 1941.
Greinargerð og reikningur vegna grenjavinnslu 1942.
Bréf vegna ræktunarsjóðsláns 1942.
Vottorð vegna búsetu Maríu Guðmundsdóttur og símskeyti 1943.
Bréf varðandi fjallskilamál, ritari: Axel Guðmundsson 1944.
Fundagerð um smölunarskyldu 1949.

Áshreppur (1000-2005)

1953-1959

Sex umsóknareyðublöð um lán (óútfyllt), tveir efnahagsreikningar óútfylltir, skattskrá án ártals, íbúaskrá án ártals og kvittanir án ártals.
Gögn varðandi Félagsheimili, skrá um útsvar, fundagerð og bréf vegna rafmagnsmála, fundagerð og útboð vegna girðingamála 1953.
Skattur og útsvar, viðskiptamannabók, sýslufundargerð, íbúaskrár og aðseturskipti, bréf vegna vegamála, ritari: Steingrímur Davíðsson, reikningar, fjallskil og fundagerð og bréf vegna girðinga 1954.
Gögn varðandi brunatryggingar, bréf vegna eyðublaða, skýrslur um fjallskil, greinargerð um fjárveitingu til vega, reikningar, samningur og skuldabréf við Brunabótafélag Íslands, bréf vegna fjárkláða, ritari: Guðbrandur Ísberg, bréf vegna mjólkurkeyrslu, ritari: Baldur Sigurðsson og bréf vegna sölu á kaffi við Undirfellsrétt, ritari: Hólmfríður Jónsdóttir 1955.
Gögn varðandi girðingamál, reikningar og skattur, skýrslur um útsvar, gögn um fjallskilamál, uppkast að samningi um félagsheimili, bréf vegna lántöku, ritarar: Jón S. Pálmason og Grímur Gíslason 1956.
Útsvar, íbúaskrá, skýrslur um kúabú ásamt teikningu, greinargerð um sauðfjárbaðanir, reikningar og skuldabréf, bréf varðandi skólamál, ritari: Aðalsteinn Eiríksson, fimm bréf varðandi girðingamál, ritarar: ýmsir 1957.
Gögn varðandi skólamál, kaupsamningur og skuldabréf, fundagerð um brunavarnir 1958
Skuldabréf, eyðublöð og bréf með jólakveðju, ritari: Hannes Pálsson 1959.

Áshreppur (1000-2005)

1960-1969

Örk 1.
Fundagerðir vegna girðingamála og samningur 1960.
Tilkynning um aðseturskipti Guðna Einarssonar 1960.
Fundagerð um kaup á Kornsárseli og þingeyraseli 1961.
Bókaskrá Lestrarfélags Áshrepps 1961.
Tilkynning um aðseturskipti Guðna Einarssonar 1961.
Reikningar Áshrepps og tilkynning um aðseturskipti Guðna Einarssonar 1962.
Bréf varðandi sveitfesti Guðna Einarssonar (3) 1963.
Ársreikningur 1963.
Bréf varðandi Guðna Einarsson (4) ásamt kvittunum 1964.
Bréf ásamt undirskriftalista vegna félagsheimilismáls 1964.
Kvittun fyrir kaupum á hrossum án ártals.
10 skuldabréf U.S.A.H. 1966.
Umslag með upptalningu á innihaldi þess (tómt) 1967.
Reikningur vegna meðlaga barna Guðna Einarssonar, ásamt umslagi 1967.
Skuldabréf (2), millimat, bréf varðandi félagsheimili, ritari: Bjarni Snæbjörnsson, reikningar (2) 1969.
Örk 2.
Reikningar Áshrepps og fjallskilasjóðs 1957-1958, 1960.
Reikningur og skattskrá 1961.
Gögn vegna fjallskilasjóðs 1961.
Gögn vegna skatta 1962.
Gögn vegna fjallskilasjóðs 1962.
Gögn vegna skatta 1963.
Gögn vegna fjallskilasjóðs 1963.
Gögn vegna skatta 1964.
Gögn vegna fjallskilasjóðs 1964.
Ársreikningur hreppsins og fjallskilasjóðs 1965.
Reikningar, útsvar hreppsins og skýrslur fjallskilasjóðs 1966.
Reikningar, skattur hreppsins og fundargerð gróðurnefndar 1967.
Gögn fjallskilasjóðs 1967.
Gögn fjallskilasjóðs 1968.
Reikningar, skattur hreppsins 1968.
Útsvar og sérskil hreppsins 1969.

Áshreppur (1000-2005)

1970-1979

Bréf gróðurskoðunarnefndar án ártals.
Skýrsla og bréf vegna bústofns og lands 1970.
Sveitarstjórnarmannatal 1970.
Skuldabréf og listi vegna láns úr Bjargráðasjóði 1971.
Bréf og fundargerð vegna girðingar á afrétt 1971.
Bréf vegna slysa á fé við smölun 1971.
Skýrsla um ábúendur jarða 1971.
Bréf vegna fjallskila 1971.
Bréf vegna áhrifa Heklugoss 1971.
Útdráttur vegna fjallskila 1972.
Skattur 1972.
Útdráttur vegna stóðsmölunar 1972.
Bréf vegna kindar sem fórst í Álkugili 1972.
Skuldabréf v/Bjargráðasjóðs Íslands, fundargerð og bréf v/afréttar 1973.
Bréf og reikningar v/fjallskilamála 1974.
Bréf vegna mismörkunar á lambi 1974.
Skýrsla (2) um jarðeigendur í Áshreppi 1974.
Skuldabréf v/Brunabótafélags Íslands 1974.
Tilkynning um hreppsnefnd 1974.
Afsal v/lands í eigu Forsæludals 1975.
Skýrsla um ábúendur jarða og bréf v/upprekstrar hrossa 1975.
Bréf varðandi endurbætur á fjallvegi á Grímstunguheiði 1975.
Gögn varðandi réttarbyggingu Undirfellsréttar 1976.
Eignaskiptasamningur v/Reykja við Reykjabraut 1976.
Bréf og uppgjör vegna fjallskila, skattur og lögregluskýrsla 1976.
Samningur vegna stóðréttar á Undirfelli 1976.
Gögn vegna réttarbyggingar og leitarmannaskála 1977.
Skuldabréf v/Brunabótafélags Íslands og sýslusjóðs 1977.
Skrá yfir kaup á Reykjajörðinni 1977.
Gögn vegna byggingu leitarhúss, skattur og bréf vegna endurvarpsstöð sjónvarps 1978.
Samningur vegna Stóru-Giljár réttar 1978.
Skattur og bréf vegna vegagerðar á Grímstunguheiði 1979.

Áshreppur (1000-2005)

1970-1989

Eyðublöð óútfyllt.
Sjö skuldabréf 1970-1977.
Þrjár umsóknir um lán 1974-1975.
Kvittun (7) vegna lánagreiðsla 1975.
Vátrygging fyrir Guðrúnarstaði 1979.
Mat vegna skemmda í ofveðri 1975.
Gögn vegna byggingar leitarskála 1978.
Níu skuldabréf ásamt sjö kvittunum 1980.
Tvö veðbókarvottorð 1980.
Ársreikningur (2), útsvar og skattur 1980.
Þrjú bréf vegna bókasafns Áshrepps 1980.
Tvö bréf vegna heilsuspillandi húsnæðis 1980.
Tvö bréf vegna virkjunarkost við Blöndu 1980.
Bréf og listi um skjöl hreppsins í geymslu Héraðsskjalasafns 1980.
Greinargerð um samning um Reyki á Reykjabraut 1980.
Skuldabréf, lánveiting, bréf vegna brúar, vegamála og endurvarpsstöð 1981.
Bréf vegna skólaaksturs, móttökukvittun skjala og skattur 1981.
Ársreikningur, skýrsla um ábúendur, tekjur og gjöld, bréf varðandi Vallhólma og tilboð í minnkaveiðar 1982.
Sveitarsjóðsgjöld, kvittanir, ársreikningur, bréf vegna beitarmála á Grímstungu- og Haukagilsheiðum, bréf vegna girðinga á heiðum, bréf vegna sameiningar sveitarfélaga og lögregluskýrsla v/sleppingu fjár á heiðina 1983.
Ársreikningur og sveitarsjóðsgjöld, fundargerð og bréf vegna girðingar á heiðum, afréttarmál, auglýsing vegna skiptingu Dalskvíslarlands, forkaupsréttur að Gilsstöðum og bréf vegna endurbóta vegar í Vatnsdal 1984.
Sveitarsjóðsgjöld, ársreikningur, forðagæsluskýrsla, gögn Bjargráðasjóðs, bréf vegna vega á heiðum og skiptingu heiða, athugasemd vegna gangnaálögur, ítölugerð fyrir Þingeyrasels- og Kornsárselslandi, bréf og samningar vegna Marðarnúps 1985.
Sveitarsjóðsgjöld, álitsgjörð vegna gróður á Grímstungu- og Haukagilsheiði, samkomulag um byggingarfulltrúa, forkaupsréttur að Marðarnúpi, bréf vegna bilunar á símakerfi í Áshreppi 1986.
Ársreikningur, sveitarsjóðsgjöld, samningar vegna afnota á heiðum 1987.
Ársreikningur, samningur um Héraðsnefnd og Brunavarnir, bréf vegna viðhalds vega á heiðum 1988.
Samningur vegna Reykja á Reykjabraut, forkaupsréttur að Flögu, bréf vegna verkaskiptingar byggingarnefndar og byggingarfulltrúa 1989.

Áshreppur (1000-2005)

1990-1999

Ársreikningur, samningar um byggingafulltrúa, Móhelluna, fullvirðisrétt, stóðhestahólf og upprekstur, greinargerð um ástand rafmagnsgirðingar á heiðum 1990.
Ársreikningur, bréf vegna niðurfellingar fasteignaskatts og bréf vegna riðuveiki 1991.
Ársreikningur, jarðaskiptasamningur Snæringsstaða, bréf vegna minnismerkis og merkinga á býlum, bréf vegna viðhalds vega á heiðum, bréf vegna kaups á ærgildum 1992.
Reikningar og bréf 1993 í öskju 6.
Ársreikningur, hlutafjármiði í KH, samningur um slökkviliðið, sorphreinsun og kaup á Eyjólfsstöðum, bréf varðandi kaup á Snæringsstöðum, bréf varðandi Undirfell, bréf varðandi starfsleyfi Hvamms II, bréf varðandi lóð í Grímstungulandi og gögn varðandi útsvar og álögur Hallgríms Hanssonar 1994.
Reikningar, samningur um Grímstungu, Undirfell, Álkuskála, íþróttavallar við Húnavallaskóla, bréf varðandi skika úr Gilárlandi, bréf vegna fjarskiptamála, bréf varðandi styrk vegna barnamóts í Evrópu fyrir brennd börn, bréf varðandi minnismerki um Ingimund gamla, fundargerð gróðurverndarnefndar 1995.
Reikningur, skuldabréf, kaupsamningur, Beinakeldurétt, bréf varðandi reikning, bréf varðandi gróðurathugun á Sauðadal, bréf vegna þinglýsingar, bréf varðandi upplýsingarskilti, bréf varðandi leikskóla 1996.
Styrkur til vegagerðar á heiðum, samningur vegna Grímstungu, afsal vegna Eyjólfsstaða, bréf vegna Fjóluhvamms, bréf vegna kvótakaupa, bréf vegna Vatnsdalsvegar, bréf um styrk vegna ferðaþjónustu og bréf um styrk til loðdýrakaupa 1997.
Samningur og gögn vegna Þingeyrasels- og Kornsárselslandi, gögn varðandi áskorun til Landsíma Íslands, bréf um styrk vegna ferðaþjónustu 1998.
Samningur um Fremri-Rófuskarðshlíð, Gilá, Hvamm I, tilboð í Snæringsstaði, bréf um styrk vegna ferðaþjónustu, bréf varðandi hreinsunarátak í sveitinni, bréf varðandi úthlutun fjár til styrkvega, endurskoðunarbréf 1999.

Áshreppur (1000-2005)

2004

Dómur varðandi skólagöngu vegna heyrnarskerðingar 2004.
Bréf varðandi bókhald og endurskoðun, landsfund skógareigenda, atvinnuuppbyggingu, brú yfir Vatnsdalsá, ferð upp á Háls, fundargerð um fjallskilamál, kauptilboð í Hvamm II, búfjáreftirlit sjúkrahúslegu, kaup á fé, ljósrit af refaskyttum, mörk sveitarfélaga, lóðarleigusamning f. Birkihlíð, heimsókn forseta, ferðaþjónustu, byggingarleyfi f. fjós á Brúsastöðum, fjárkláða, fé í vanskilum, uppsögn setu í sveitarstjórn, kostnað vegna fjallskila, skógrækt í Vatnsdal, girðing milli Auðkúlu- og Grímstunguheiða, skýrsla vegna skoðunar á búfé.
Fylgiskjöl bókhalds nr. 1-170.

Áshreppur (1000-2005)

Bókhald

Ein stílabók með nemendagjaldi án ártals.
Tvö blöð, einkunnir nemenda í matreiðslu án ártals.
Skólareglur Barna- og unglingaskólans á Blönduósi án ártals.
Árshátíðardagskrá skólans án ártals.
Blað skólans "Blönduósskólinn" 1.tbl. 2.árg. 1961.
Yfirlit yfir skólamál á Íslandi 1874-1944.
Eitt bréf dags. 10.maí 1950, ritari: Finnbogi Kjartansson, varðandi fjölritara.

Solveig Benediktsdóttir (1912-2010) skólastýra Kvennaskólanum

Bréf

Tvö bréf ódagsett. Bréfritarar: Sig. Þorbjarnarson, Haraldur Jónsson.
Eitt bréf 1939. Bréfritari: Ágúst Sigfússon.
Eitt bréf 1945. Bréfritari: Klemens Guðmundsson.
Fjögur bréf 1949. Bréfritari: Páll Pálmason, Stefán Sigurðsson, Kristmundur Stefánsson og Gunnlaugur Björnsson.
13 bréf 1950. Bréfritari: Jónas Sigfússon, Ólafur Lárusson, Baldur Magnússon, Guðmundur Agnarsson, Júlíus Jónsson, G. Hlíðdal og H.Ó., Jón Kjartansson, Sveinn Þórðarson, Gunnlaugur Björnsson, Björn Pálsson, Jóhannes Guðmundsson og Gunnar Bjarnason.
Eitt bréf 1951. Bréfritari: Guðrún Eiríksdóttir.
Eitt bréf 1954. Bréfritari: Þorvaldur Þorsteinsson.
Tvö bréf 1955. Bréfritari: Ketill Indriðason, Þorbjörn Björnsson.
Þrjú bréf 1956. Bréfritari: Guðmundur B. Þorsteinsson, Rósberg G. Snædal.
Tvö bréf 1957. Bréfritari: Guðmundur Guðmundsson, Heiðrekur Guðmundsson.
Fimm bréf 1958. Bréfritari: ?, Þórarinn Sigurjónsson, ?, Sveinn Sveinsson, Ingvar Pálsson.
11 bréf 1959. Bréfritari: Haraldur Eyjólfsson, Guðmundur Pétursson, Stjórn Húnvetningafélagsins í Reykjavík, Einar Jónsson, Guðmundur L. Friðfinnsson, Ingvar Pálsson, Guðmundur Klemensson, Jón Pálmason, Þorsteinn Sigurgeirsson.
Sex bréf 1961. Bréfritari: Sremska Mitrovica, Guðjón Jósefsson, Lóa, Gunnar Thoroddsen, Þórir Magnússon, Björn Guðjónsson.
Þrjú bréf 1962. Bréfritari: Kjartan Jóhannsson, Þórður Þorsteinsson, Bjarne Poulson.
16 bréf 1963. Bréfritari: Jón Ísberg, Stefán Jónasson, Gunnþór Guðmundsson, Torfi Jónsson, Hulda Á. Stefánsdóttir, Erlendur Klemensson, Ásta Gunnarsdóttir, Stjórn Raftækjaverslunar Íslands, ?, Guðmundur Jónasson, Dóra, Jón Skaftason, Haukur Magnússon, Birgir Finnsson, Jóhann Eiríksson, Alma, Guðrún Sigvaldadóttir, Lóa.
Sex bréf 1964. Bréfritari: Þorvaldur, Júlíus Jónsson, ?, Haukur Ragnarsson, Eggert Lárusson, Kristinn Indriðason.
Eitt bréf 1965. Bréfritari: Sig. Einarsson.
Eitt bréf 1969. Bréfritari: Sigurður Pálmason.
Eitt bréf 1959. Bréfritari: Guðjón Jósefsson.

Jón Pálmason (1888-1973) alþm Akri

Bréf

1956, jólakveðja, ritari: Jóhanna, Valdimar og Viðar.
23.okt. 1961, svar við læknisvottorði, ritarar: Stjórn sjúkrasamlags Torfalækjarhrepps.
1.4. 1965, bréf til föður, ritari: Herdís.
20.10. 1965, um heilsufar, ritari: Lilja Jónsdóttir.

  1. mars 1966, bréf til föður, ritari: Hólmsteinn.
    9.5. 1966, bréf til afa, ritari: Jóhanna Jóhannsdóttir.

Valdimar Sigurgeirsson (1889-1967) Gunnfríðarstöðum

Bréf

Bréf varðandi mæðiveikivarnir 1940.
Bréf varðandi sauðfjársjúkdómavarnir 1953.
Bréf varðandi reikninga vegna fjallskilamála 1959.
Bréf varðandi rekstur til afrétta 1960.
Bréf varðandi upprekstur, girðingu, slátrun fjár, haustleitir í Fljótsdrögum 1961.
Bréf varðandi takmörkun hrossabeitar á heiðum 1966.
Bréf varðandi reikning vegna hrossa í réttum, smölun eftir gangnaboði, rannsókn á beitarþoli á afréttum og heimalandasmölun 1967.
Bréf varðandi reikning vegna fjallskila hrossa 1968.
Bréf varðandi reikning vegna fjallskila hrossa og varðveislu gróðurlanda 1969.
Bréf varðandi girðingu, fjárleitir úr lofti og fjárdauða 1970.
Bréf varðandi Beinakeldurétt, hliðgrindur, fjallskil, lausagöngu graðhesta, smölun, brúnt tryppi, ofbeit og girðingu 1972.
Bréf varðandi sölu lands í Víðidalsfjalli, gróðurspjöll, gróðurrannsóknir, tilhögun gangna, umfjöllun bréfs og sakarlýsingu 1973.
Bréf varðandi stóð í einkalandi, breytingu á fjallskilareglugerð og gangnatíma 1975.
Bréf varðandi fjárframlag til vegaframkvæmda á Grímstunguheiði, greiðsla fyrir dagsverk við göngur og böðun fjárs 1978.
Bréf varðandi fjallskil hrossa í heimahögum 1979.
Bréf varðandi fyrstu göngur í Þorkelshólshreppi 1980.
Bréf varðandi styrk til búháttabreytinga, virkjunarkostur Blöndu og meðferð afréttar og gróðri 1982.
Bréf varðandi ástands búfjár, sölu Marðarnúps, kaup á 1/4 Haukagilsheiðar, 1/8 Lambatungna og 1/8 Kornsártungna í eigu Þverárhrepps og svar við því 1984.
Bréf varðandi ágreining um nýtingu sameiginlegra beitilanda og girðingarstæði á heiðum 1986.
Bréf varðandi aðgerðir gegn riðuveiki 1992.
Bréf varðandi rekstrarleið fjár út með Kornsárkvísl 1994.
Bréf varðandi viðhald á Grímstunguheiðarvegi 1995.
Bréf varðandi landamerki Víðidalstungu- og Haukagilsheiðar og úthlutun fjár til styrkvega 1997.
Bréf varðandi umsókn framlags til styrkvega og um meðferð óskilafénaðar 1998.
Bréf varðandi breytingu á undanreið og dagsverk vegna gangna 1999.
Bréf varðandi fjárkláða og samkomulag um mörk sveitarfélaga 2000.

Áshreppur (1000-2005)

Bréf

Bréf til Atvinnuleysistryggingasjóðs, dags. 14.10. 1974, ritari: Jón Ísberg, efni: Borun eftir heitu vatni.
Bréf til Orkustofnunar, Jarðboranadeild, dags. 28.maí 1974, efni: Fyrirspurn um jarðbor.
Bréf til stjórnar Orkusjóðs, dags. ?, efni: Varðandi lán til jarðborana.
Bréf til Félagsmálaráðuneytisins, dags. ?, efni: Auka framlag úr Jöfnunarsjóði.

Jón Ísberg (1924-2009) sýslumaður Blönduósi

Bréf

60 skjöl varðandi bréfasamskipti og tilboð vegna tölvukaupa ásamt 21 kvittun fyrir styrki fyrir tölvur 1996-1999.
22 skjöl um bréf og kannanir á líðan nemenda 1995, 1998, 2000.

Höfðaskóli (1958)

Bréf

Þrjú bréf dags. 6.jan. 1988, 22.feb. 1990, 22.feb. 1994
ritari: Sveitarstjóri Höfðahrepps, Menntamálaráðuneytið.
Vélrituð og undirrituð.

Höfðaskóli (1958)

Bréf

Eitt bréf 1987, ritari: Stjórn Sögufélagsins, varðandi greiðslu félagsgjalds.
Eitt bréf 1990, ritari: Elínborg Jónsd, umsókn um styrk vegna útgáfumála.
Fjögur bréf 1991-1995, ritari: Elínborg Jónsd, varðandi útgáfumál.
Eitt bréf 1994, ritari: Guðmundur S. Jóhannss, varðandi greiðslur fyrir vinnu.
Tvö bréf 1996, ritarar: Guðmundur S. Jóhannss, Elínborg Jónsd, varðandi útgáfumál.
12 bréf 1997, ritarar: Ingibergur Guðmundss, Páll Bragi Kristjónss, Ívar Gissurars og Steingrímur Steinþórss, Elías Bjarni Guðmundss, Ævar B. Jakobss, Þórður Káras, Elínborg Jónsdóttir.
Sjö bréf 1998, ritarar: Ívar Gissurars og Steingrímur Steinþórss, Grímur Gíslas, Guðmundur S. Jóhannss, Elínborg Jónsd, Ingibergur Guðmundsson.
Þrjú bréf 1999, ritari: Guðmundur S. Jóhannsson.
Þrjú bréf 2000, ritarar: Kristján Kristjánss, Ingibergur Guðmundss, Elínborg Jónsdóttir.

Sögufélagið Húnvetningur (1938)

Bréf

Bréf frá Búnaðarbanka Íslands 25.okt., 10.des. 1985, 16.okt. 1986 (3). efni: Samningar.
Bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga 5.nóv. 1985. efni: Námskeið.
Bréf frá Sýslumaðurinn í Skagafjarðarsýslu 11. apríl 1985, 21.mars 1986. efni: Kostnaður, ályktun.
Bréf til Sýslumanns Skagafjarðarsýslu 13.2. 1986. efni: leiðrétting ársreiknings.
Bréf til sveitarfélaga í Austur Húnavatnssýslu 19.3. 1986 (3). efni: fasteignamat.

Byggingarfulltrúi Skagafjarðar og Austur Húnavatnssýslu (1959)

Bréf

dags. 17.feb. 1939, ritari: Magnús Stefánsson, efni: Bréf vegna kvittunar frá Ræktunarsjóðnum.
dags. 5.maí 1968, 9.ágúst 1971, ritari: Birna Friðriksdóttir, efni: Vísur, ferðalög og fjölskyldan. Samúðarkveðjur og kveðskapur.
dags. 13.9. 1968, ritari: án undirskriftar, efni: Framkvæmdanefnd vegna styttu af Guðmundi biskupi góða.
Afmæliskveðjur með vísum 1980, ritarar: Péturína og Lárus Grímstungu. Benedikt Ingimarsson.

Ólafur Sigfússon (1920-1986) Forsæludal

Bréf

Bréfritarar: Bryndís Steinþórsdóttir og Stefanía Stefánsdóttir. dags. 2.des. 1988. Efni: Tilnefning formanns deildar Hússtjórnarfélagsins á Blönduósi.
Bréfritari: Bryndís Steinþórsdóttir. dags. 26., 27.janúar 1990. Efni: Spurning um stefnu fræðslustjóra varðandi kennslu í heimilisfræði í grunnskólum.
Bréfritari: Aðalbjörg Ingvarsdóttir. dags. apríl 1990. Efni: Boðun heimilisfræðikennara á fund. og dags. 21.apríl 1987, 7.9.1999. Efni: svar vegna sérmuna Kvennaskólans.
Bréfritari: Stjórn S.A.H.K. dags. 14.1.1987, 24.3.1987. Efni: Sérmunir Kvennaskólans.
Bréfritari: Haukur Sigurðsson. dags. 10.4.1987. Efni: Vísar bréfi S.A.H.K. til safnanefndar.

Aðalbjörg Ingvarsdóttir (1939) skólastýra Kvsk á Blönduósi

Bréf

105 skjöl, bréf og greinagerðir varðandi rekstur og skólastarf árin 1996-2002, 2006,
Lög um grunnskóla 1995.

Höfðaskóli (1958)

Bréf

Tvö bréf frá Ingibjörgu Bjarnadóttur, varðandi umhirðu gróðurs, án ártals.
Eitt bréf 1996, ritari: Pétur Arnar Pétursson, varðandi bæjarpólitík.
Tvö bréf 1997, ritari: Sesselja Árnadóttir, varðandi hæfi bæjarfulltrúa.
Eitt bréf 1999, ritari: Pétur Arnar Pétursson, varðandi sauma- og prjónastofu.
Eitt bréf 2000, ritari: Ágúst Þór Bragason, varðandi trúnaðarbrest.

Ágúst Þór Bragason (1966) Blönduósi

Bréf

bréf varðandi Vatnsdalsá og veiði 1935-1939.
Bréf varðandi Vatnsdalsá og veiði 1940-1941, 1943-1944, 1947.
Símskeyti vegna mætingar á fund 1935, 1943.

Áshreppur (1000-2005)

Bréf

Bréf Ágústs B. Jónssonar á Hofi. eig. Valgerður Ágústsdóttir.
Bréfritarar: Indriði Guðmundsson, Björn Bergmann, Steingrímur Davíðsson, Stefán Vagnsson, Páll V. G. Kolka, Ágúst B. Jónsson, Þorsteinn Konráðsson, Magnús ?, Magnús Bjarnason, Gerður Magnúsdóttir, Jón Eiríksson Djúpadal, Jón Pálmason alþingismaður, Kr. Jóhannsson og óþekktur.
Dags. ?, 1921-1971.
Efni: Fjallskilamálefni, almennt spjall, stjórnmál, sögur og vísur, fornleifarannsóknir, þakkarbréf, beðið um ráð og persónulegt. (Listi fylgir).
Bréf til Ágústs B. Jónssonar Hofi.
Bréfritarar: Magnús Bjarnason, Stefán Vagnsson, Eggert Konráðsson, Hulda Pálsdóttir, Ludvig Kemp, Sigurveig Guðmundsdóttir, Pétur Ólafsson og Andrés Kristjánsson.
dags. 1926-1982.
Efni: Þýðing á lýsingu dr. Hans Klun á göngum, persónulegt og kort. (Listi fylgir).
Bréf til Ágústs.
Bréfritarar: Sigurður Sigurðsson, Lárus Blöndal, Magnús ?, ?, Magnús Bjarnason, Magnús Guðmundsson, Jón Jónsson, Hannes Jónsson, Sigurður Oddsson, Niels ?, Bjarni M. Jónsson.
Efni: Kaup á skilvindu, fóðurbirgðareglur, próftaka, sala á smjöri, pólitík, persónulegt, greiðsla úr kreppulánasjóði, vist á Hofi, niðurstöður úr vefjasýni.
Bréfritarar: Friðrik Jónsson, Magnús Guðmundsson, Pálmi Einarsson, Guðbrandur Ísberg, Bjarni Ásgeirsson, Páll Zophoníasson, Trausti Þórðarson.
dags. 1941-1957.
Efni: upplýsingar um mann, skipun í yfirskattanefnd, nýbýlanefnd, úttektarmann, varamaður í landbúnaðarnefnd, veikindi í sauðfé.
Bréfritarar: Guðjón Jónsson, Geir Björnsson, Starfsfólk Morgunblaðsins, A. Norberg, Egon Hitzler, Halldór og Ingibjörg, Björn Bergmann, Bragi Sigurjónsson, Andrés og Gerða, fjölskyldan Spítalastíg 7, Svavar Berg Pálsson, Páll A. Pálsson, Kristján Eiríksson.
dags. 1960-1976.
Efni: niðurskurður á fé, vísur, jólakort, skírteini fréttaritara, ritgerð, Sauðadalur, innheimta Tímans, lesning bókar, kort af Íslandi, riðuveiki í sauðfé, bækur, lýsing á Sauðadal.

Ágúst B. Jónsson (1892-1987) Hofi í Vatnsdal

Bréf

dags. án dagsetningar - Roðhatts bragur, ort af sr. Þorsteini Jónssyni Dvergasteini (d. 1800).
dags. 1940, ritari: Hólmfríður Erlendsdóttir, Efni: þrjár sögur eftir Pétur Tómasson.
dags. 16.feb. 1948, ritari: Jón Lárusson, Efni: Þakkarbréf fyrir bréf og bók.
dags. 7.júní 1935, ritari: Guðmundur Finnbogason, Efni: Þakkir fyrir grein í "Hlín".
dags. ?, jólakort, ritari: Sigga (dóttir).
dags. sumardagurinn fyrsti 1932, ritari: Guðrún Björnsdóttir, Efni: sumarkveðja.

Sigríður Ragnarsdóttir (1949) Forsæludal

Bréf

1- Tvö bréf án dagsetningar, tvö með vísum.
2- dags. 8.nóv. og 18.des. 1916, ritarar: Guðni Þórarinsson, Sigurður Ísleifsson, Efni: greiðsla á skuld, afhending á smjöri.
dags. 19.des. 1917, ritari: Kristinn Jónsson, Efni: ráðning á fólki.
dags. 16.5.1918, ritari: Ásbjörn Pálsson, Efni: Ráðning manna á bát.
dags. 4.ágúst 1919, ritari: Herluf Titan, Efni: Skjöl.
3- dags. 24.2. 1924, ritari: Jón Bjarnason, Efni: búsetuskipti og vinna.
dags. 16.9. 1929, ritari: Halldór Sigurðsson, Efni: Ökuskírteini.
dags. 7.okt. 1934, ritari: Árni Guðmundsson, Efni: ferðalag og heilsufar.
dags. 8.nóv., 26.nóv. 1936, ritarar: Guðmundur Sæmundsson, Magnús Stefánsson, Efni: Atvinnuleysi, afborgun í sjóð.
dags. 8.mars 1938, ritari: Sigfús Jónasson, Efni: Notkun á heyi.
4- dags. 18.des. 1940, 18.des., jólin 1949, ritari: Árni Guðmundsson, Efni: persónulegt spjall.
dags. 14.mars 1949, ritari: Árni Guðmundsson, Efni: Kaup á fataefni.
dags. 22.1. 1950, ritari: Vigdís Magnúsdóttir, Efni: persónulegt spjall.
dags. 5.11. 1954, ritari: Sigurður Jónsson, Efni: sendi vísu um afmæli.
dags. 9.12. 1957, ritari: Árni Guðmundsson, Efni: þakkir fyrir sendingar.
5- dags. 11.2., 16.des. 1962, ritari: Stefán Stefánsson, Efni: vísnagerð, jarðarför.
dags. 18.feb. 1963, ritari: Stefán Stefánsson, Efni: bókarsending.
dags. 17.11. 1966, ritari: Vala og Árni, Efni: samúðarkveðjur.
Kúabólusetningarvottorð Páls Bjarnasonar 25. maí 1899.

Sigríður Ragnarsdóttir (1949) Forsæludal

Bréf

Bréf til skólanefndar Blönduóshrepps 1977, varðandi reikning, án undirskriftar.
Undirskriftarlisti til skólanefndar varðandi ráðningu kennara, án ártals.
Bréf dags. 10.feb. 1918, ritari: Björn Halldórsson, efni: almennt spjall.
Símskeyti 1979, ritarar: Ásta Sighvatsdóttir og Karl Helgason, efni: Starf kvennaskólans.
Bréf dags. 16.2. 1995, ritari: Brynhildur Ingvarsdóttir, efni: Vegna myndagjafar frá 8.2. 1995.

Jón Ísberg (1924-2009) sýslumaður Blönduósi

Bréf

dags. ?, ritari: Laufey Sigurðardóttir. dags. 6.júlí 1959, ritari: Sigríður Magnúsdóttir, varðandi fund sambandsins.
dags. 30.11. 1961, ritari: Halldóra Eggertsdóttir, varðandi nýju matreiðslubókina.
dags. 11.5. 1961, ritari: Halldóra Bjarnadóttir, varðandi málefni SNK.
dags. 28.6.1960, ritari: Guðrún Helgadóttir, símskeyti til Halldóru Bjarnadóttur.

Solveig Benediktsdóttir (1912-2010) skólastýra Kvennaskólanum

Bréf og vísur

Ódagsett bréf frá Tómasi R. Jónssyni, fest við það var kvæði eftir Ragnar.
Handskrifaðar vísur eftir Steinar án ártals.

Skátafélagið Bjarmi (1938)

Bréf til Sólveigar 1937-1939

Fjögur bréf án ártals, ritarar: Sigríður Geitaskarði, nemendur Kvennaskólans árg. 1942-1943, Matthildur Halldórsd, Svava.
Fimm bréf 1937, ritarar: Svava Þórhallsd, Þórarinn Jónsson, Jónína Sigurðardóttir Líndal, Jónína Guðmundsd Kópaskeri, Imma.
11 bréf 1938, ritarar: Tryggvi Jónasson, Anna Laxdal (2), Bergljót Benediktsd, Mamma (2), Jonna, norsk undirskrift ?, Líney Guðmundsd, Signy, Matthildur Halldórsd.
12 bréf 1939, ritarar: Matthildur Halldórsd, Hinrik Guðmundss, Margit (2), Dagga, Ingibjörg Níelsd, Hulda Pálsd, Tómas R. Jónss, Adda, Líney Guðmundsd, Ingibjörg Ólafsd, Sólveig Kristjánsd.

Solveig Benediktsdóttir (1912-2010) skólastýra Kvennaskólanum

Bréf til Sólveigar 1940-1949

Eitt bréf án ártals, ritarar: Fjóla Fjeldsted, Jónína Líndal, Rannveig Kristjánsd.
Þrjú bréf 1940, ritarar: Ólöf Guðmundsd, Silla, Halla Eiríksd.
Þrjú bréf 1941, ritarar: Nanna, Engilráð Sigurðard, Imba Gunnarsd.
Fjögur bréf 1942, ritarar: Karlotta, Guðrún Jónsd (2), Guðný Pálsd.
Fjögur bréf 1943, ritarar: Vilborg Kristófersd, Gréta, Guðrún Jónsd, Margit.
Sex bréf 1944, ritarar: Villa Kristófersd (2), Guðný, gestir skólans, L, Elísabet Guðmundsd.
Sex bréf 1945, ritarar: Óskar Gíslas, Hannes Pálss, Sólveig Kristjánsd, nemendur Kvennaskólans árg. 1944-1945, Kristín Kjartansd, Villa.
Sjö bréf 1946, ritarar: Jón Sigurðss, Margit Norland, Oddbjörg Gittelvik, Signy, Ásta Sighvatsd, Maren Níelsd, Eitt bréf frá Sólveigu Benediktsdóttur.
Átta bréf 1947, ritarar: Ingibjörg Jóhannsd, Guðrún Stefánsd, Sólveig Kristjánsd, Helga, Runólfur Björnss, Rannveig, Svafa Þórleifsd (2).
Eitt bréf 1948, ritari: Rannveig.
Fjögur bréf 1949, ritarar: Guðrún Aðalsteinsd, ?, Þórný Friðriksd, Halldóra Eggertsd, Sissa.

Solveig Benediktsdóttir (1912-2010) skólastýra Kvennaskólanum

Bréf til Sólveigar 1954-1992

Eitt bréf án ártals, ritari: Kennaratalsnefndin.
Eitt bréf 1954, ritari: Halldóra.
Eitt bréf 1967, ritari: Ninna Hinriksd.
Eitt bréf 1969, ritarar: Ásrún og Hanna.
Eitt bréf 1972, ritari: Hulda Á. Stefánsd.
Eitt bréf 1974, ritarar: Nemendur úr árg. 1963-1964.
Tvö bréf 1977, ritari: Steinar Brenna (2).
Eitt bréf 1978, ritari: Birgir Thorlacius.
Eitt bréf 1978 frá Sólveigu til Menntamálaráðuneytisins.
Eitt bréf 1980, ritari: Reynir Jónass.
Fimm bréf 1981, ritarar: Haukur Guðlaugss (2), Sigríður Sigurðard, Birgir Thorlacius (3).
Tvö bréf 1982, ritarar: Ó. G. Albertss, Áskell Einarss.
Tvö bréf 1983, ritarar: Guðmundur Óli Ólafss, Haukur Guðlaugss.
Eitt bréf 1984, ritari: Ingimar Pálss.
Eitt bréf 1992, ritari: Rósa Kristinsd.
Fimm ljóð e. Tómas R. Jónsson.

Solveig Benediktsdóttir (1912-2010) skólastýra Kvennaskólanum

Búnaðarfélag Áshrepps (1882) Skjalasafn

  • IS HAH 2020/001
  • Fonds
  • 1883-1939

Bréf 1883-1909, 1913, 1939
Bókhald 1889, 1891-1892, 1898, 1900-1901, 1909, 1934
Skýrslur 1891, 1899-1900, 1918
Einkaskjalasafn 1903, 1932

Búnaðarfélag Áshrepps (1882)

Félags- og skólaþjónusta

182 skjöl, greiningar nemenda, bréf og annað efni tengt aðstoð í námi 1972-1973, 1983-1987, 1989, 1991-1995, 2001-2005, 2009, 2013 ásamt læknisvottorðum.

Höfðaskóli (1958)

Fjölbrautarskóli

Eitt bréf og tveir samningar vegna Fjölbrautarskóla Norðurlands vestra (undirritaður) og Vesturlands (drög) árin 1990, 1992.

Höfðaskóli (1958)

Fundagerðir ofl.

Fundagerðir 1939-1944, 1948, 1952.
Lög húsmæðraskólakennarafélags Íslands án ártals, ásamt dagreglum skólans.
Bréf varðandi alþýðutryggingar um sjúkrasamlög í heimavistarskólum 1940.
Bréf varðandi skógrækt 1943.
Vísa ort af Páli Kolka vegna matreiðsluprófs 1939.
Minnisblöð án ártals.
Nafnalisti vegna 50 ára afmælis Kvennaskólans 1997.
Reikningur 1943.
Bréf og teikningar varðandi þvottavél 1962.
Umsóknir á námskeið í matreiðslu 1946.

Solveig Benediktsdóttir (1912-2010) skólastýra Kvennaskólanum

Gróðurverndarnefnd

Greinargerðir og bréf varðandi beitarþol og upprekstur á heiðar 1978-1979, 1981, 1983-1985.
Gögn varðandi vaxtarhraða og beitarþol plantna.
Blaðagreinar um ofbeit 1985.

Áshreppur (1000-2005)

Hálendið

Bréf, greinargerðir og teikningar varðandi landamerki og skipulag heiða og Vatnsdalsár 1890,1902, 1971, 1980, 1983, 1991-1992, 1995, 2000.

Áshreppur (1000-2005)

Results 1 to 100 of 228