Grímstunguheiði

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Grímstunguheiði

Equivalent terms

Grímstunguheiði

Associated terms

Grímstunguheiði

79 Archival description results for Grímstunguheiði

79 results directly related Exclude narrower terms

1890-1897

Samningar um Dalskvíslarland 1890 (2).
Merkjaskrá fyrir Kornsá í Áshreppi 1891.
Fundagerð um afréttamál heiðanna 1893.
Samningur um afnot af Grímstunguheiði og 1/2 Lambatungum 1896.
Fundagerð og samningur um göngur í Víðidalsfjalli 1897.

Áshreppur (1000-2005)

1901-1918

Fjárleitir á Grímstungu- og Haukagilsheiði og Forsæludalskvíslar án ártals.
Kaupsamningur um Grímstunguheiði og 1/2 Lambatungur 1901.
Fundagerð um fjallskilamál 1918.

Áshreppur (1000-2005)

1940-1949

Fundagerð vegna gangna á Auðkúlu- og Grímstunguheiði 1940.
Úrskurður um greiðslu Torfalækjarhrepps á lækniskostnaði Jóhönnu Benediktsdóttur 1940.
Greinargerð Félagsmálaráðuneytis um greiðslubyrði sveitarfélaga 1940.
Greinargerð og bréf (2) varðandi smalamennsku 1941.
Greinargerð og reikningur vegna grenjavinnslu 1942.
Bréf vegna ræktunarsjóðsláns 1942.
Vottorð vegna búsetu Maríu Guðmundsdóttur og símskeyti 1943.
Bréf varðandi fjallskilamál, ritari: Axel Guðmundsson 1944.
Fundagerð um smölunarskyldu 1949.

Áshreppur (1000-2005)

1970-1979

Bréf gróðurskoðunarnefndar án ártals.
Skýrsla og bréf vegna bústofns og lands 1970.
Sveitarstjórnarmannatal 1970.
Skuldabréf og listi vegna láns úr Bjargráðasjóði 1971.
Bréf og fundargerð vegna girðingar á afrétt 1971.
Bréf vegna slysa á fé við smölun 1971.
Skýrsla um ábúendur jarða 1971.
Bréf vegna fjallskila 1971.
Bréf vegna áhrifa Heklugoss 1971.
Útdráttur vegna fjallskila 1972.
Skattur 1972.
Útdráttur vegna stóðsmölunar 1972.
Bréf vegna kindar sem fórst í Álkugili 1972.
Skuldabréf v/Bjargráðasjóðs Íslands, fundargerð og bréf v/afréttar 1973.
Bréf og reikningar v/fjallskilamála 1974.
Bréf vegna mismörkunar á lambi 1974.
Skýrsla (2) um jarðeigendur í Áshreppi 1974.
Skuldabréf v/Brunabótafélags Íslands 1974.
Tilkynning um hreppsnefnd 1974.
Afsal v/lands í eigu Forsæludals 1975.
Skýrsla um ábúendur jarða og bréf v/upprekstrar hrossa 1975.
Bréf varðandi endurbætur á fjallvegi á Grímstunguheiði 1975.
Gögn varðandi réttarbyggingu Undirfellsréttar 1976.
Eignaskiptasamningur v/Reykja við Reykjabraut 1976.
Bréf og uppgjör vegna fjallskila, skattur og lögregluskýrsla 1976.
Samningur vegna stóðréttar á Undirfelli 1976.
Gögn vegna réttarbyggingar og leitarmannaskála 1977.
Skuldabréf v/Brunabótafélags Íslands og sýslusjóðs 1977.
Skrá yfir kaup á Reykjajörðinni 1977.
Gögn vegna byggingu leitarhúss, skattur og bréf vegna endurvarpsstöð sjónvarps 1978.
Samningur vegna Stóru-Giljár réttar 1978.
Skattur og bréf vegna vegagerðar á Grímstunguheiði 1979.

Áshreppur (1000-2005)

1970-1989

Eyðublöð óútfyllt.
Sjö skuldabréf 1970-1977.
Þrjár umsóknir um lán 1974-1975.
Kvittun (7) vegna lánagreiðsla 1975.
Vátrygging fyrir Guðrúnarstaði 1979.
Mat vegna skemmda í ofveðri 1975.
Gögn vegna byggingar leitarskála 1978.
Níu skuldabréf ásamt sjö kvittunum 1980.
Tvö veðbókarvottorð 1980.
Ársreikningur (2), útsvar og skattur 1980.
Þrjú bréf vegna bókasafns Áshrepps 1980.
Tvö bréf vegna heilsuspillandi húsnæðis 1980.
Tvö bréf vegna virkjunarkost við Blöndu 1980.
Bréf og listi um skjöl hreppsins í geymslu Héraðsskjalasafns 1980.
Greinargerð um samning um Reyki á Reykjabraut 1980.
Skuldabréf, lánveiting, bréf vegna brúar, vegamála og endurvarpsstöð 1981.
Bréf vegna skólaaksturs, móttökukvittun skjala og skattur 1981.
Ársreikningur, skýrsla um ábúendur, tekjur og gjöld, bréf varðandi Vallhólma og tilboð í minnkaveiðar 1982.
Sveitarsjóðsgjöld, kvittanir, ársreikningur, bréf vegna beitarmála á Grímstungu- og Haukagilsheiðum, bréf vegna girðinga á heiðum, bréf vegna sameiningar sveitarfélaga og lögregluskýrsla v/sleppingu fjár á heiðina 1983.
Ársreikningur og sveitarsjóðsgjöld, fundargerð og bréf vegna girðingar á heiðum, afréttarmál, auglýsing vegna skiptingu Dalskvíslarlands, forkaupsréttur að Gilsstöðum og bréf vegna endurbóta vegar í Vatnsdal 1984.
Sveitarsjóðsgjöld, ársreikningur, forðagæsluskýrsla, gögn Bjargráðasjóðs, bréf vegna vega á heiðum og skiptingu heiða, athugasemd vegna gangnaálögur, ítölugerð fyrir Þingeyrasels- og Kornsárselslandi, bréf og samningar vegna Marðarnúps 1985.
Sveitarsjóðsgjöld, álitsgjörð vegna gróður á Grímstungu- og Haukagilsheiði, samkomulag um byggingarfulltrúa, forkaupsréttur að Marðarnúpi, bréf vegna bilunar á símakerfi í Áshreppi 1986.
Ársreikningur, sveitarsjóðsgjöld, samningar vegna afnota á heiðum 1987.
Ársreikningur, samningur um Héraðsnefnd og Brunavarnir, bréf vegna viðhalds vega á heiðum 1988.
Samningur vegna Reykja á Reykjabraut, forkaupsréttur að Flögu, bréf vegna verkaskiptingar byggingarnefndar og byggingarfulltrúa 1989.

Áshreppur (1000-2005)

2004

Dómur varðandi skólagöngu vegna heyrnarskerðingar 2004.
Bréf varðandi bókhald og endurskoðun, landsfund skógareigenda, atvinnuuppbyggingu, brú yfir Vatnsdalsá, ferð upp á Háls, fundargerð um fjallskilamál, kauptilboð í Hvamm II, búfjáreftirlit sjúkrahúslegu, kaup á fé, ljósrit af refaskyttum, mörk sveitarfélaga, lóðarleigusamning f. Birkihlíð, heimsókn forseta, ferðaþjónustu, byggingarleyfi f. fjós á Brúsastöðum, fjárkláða, fé í vanskilum, uppsögn setu í sveitarstjórn, kostnað vegna fjallskila, skógrækt í Vatnsdal, girðing milli Auðkúlu- og Grímstunguheiða, skýrsla vegna skoðunar á búfé.
Fylgiskjöl bókhalds nr. 1-170.

Áshreppur (1000-2005)

Ítölugerð

Ítölugerð fyrir Þingeyraselsland og Kornsárselsland, eign Þingeyra í Sveinsstaðahreppi, og fyrir hálfa Fremri-Rófuskarðshlíð, eign Undirfells í Áshreppi, Austur Húnavatnssýslu, ásamt fylgigögnum 1985.
Ítölugerð fyrir Sauðadal, eign jarðanna Stóru-Giljár í Torfalækjarhreppi og Hnausa og Axlar í Sveinsstaðahreppi í Austur Húnavatnssýslu, ásamt fylgigögnum 1985.
Ítölugerð fyrir Grímstungu- og Haukagilsheiðar og önnur afréttarlönd eign Upprekstrarfélags Ás- og Sveinsstaðahreppa í Austur Húnavatnssýslu og Þverárhrepps í Vestur Húnavatnssýslu, ásamt fylgigögnum 1985.

Áshreppur (1000-2005)

Teikningar

Fljótsdrög - leitarmannaskýli 1977.
Þjónustuhús við Undirfellsrétt 1996.
Vatnsdalsá 1994.
Grímstunguheiði án ártals.

Áshreppur (1000-2005)